Trnavský arcibiskup Ján Orosch vinšuje k Vianociam

TRNAVA 24. decembra 2014 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prichádza v dnešný posvätný Štedrý deň do našich príbytkov s vianočným vinšom, ktorý vám prinášame v plnom znení:

Milí bratia a sestry,
 
do rámca vianočných sviatkov veľmi vhodne zapadá aj sviatok Svätej rodiny. Poslanie rodiny je tak v živote jednotlivca, ako aj v živote ľudskej spoločnosti veľmi dôležité a nezastupiteľné. Avšak je tomu tak iba vtedy, keď sú manželstvo a rodina tým, čím majú byť podľa plánu Stvoriteľa.
Sv. Ján Zlatoústy povedal v jednej svojej kázni: „Keď prídete domov, otec i matka, prestrite svojim deťom nielen svoj pozemský stôl, ale aj duchovný, nech sa váš domov stane chrámom!“
 
Bratia a sestry, keď sa k vám prihováram v tieto vianočné sviatky, prosím Toho, ktorý neváhal vstúpiť do pozemskej rodiny, aby vám daroval hojné požehnanie na vaše manželstvá a rodiny, aby sa stali domácim kostolom, miestom pokoja, osobného a spoločného šťastia a vďaky Stvoriteľovi za dar manželského a rodinného života. Nezabúdajte však ani na opustených a chudobných, aby sa aj oni v Ježišovi Kristovi stali účastnými na  dobrách tohto vášho domáceho chrámu.
 
V modlitbách na vás myslí a s láskou vás všetkých ľudí dobrej vôle žehná
 
+ Ján Orosch
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup Ján Orosch vinšuje k Vianociam

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY