Trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny

TRNAVA 11. decembra 2022 - Uplynulý víkend sa stretlo viac ako 1 500 koledníkov Dobrej noviny zo 141 farností na svätých omšiach a liturgiách s diecéznymi biskupmi, ktorí ich požehnali a vyslali hlásať radostnú zvesť do svojich farností. V Trnave sa stretnutie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha s koledníkmi Dobrej noviny odohralo v sobotu 10. decembra v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice.

Na sobotnú svätú omšu v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prišlo spolu 57 koledníkov z 5 farností. Trnavský arcibiskup Ján Orosch medzi mladými koledníkmi, ktorí budú cez Vianoce ohlasovať narodenie malého Betlehemského dieťaťa ľuďom dobrej vôle, evidentne omladol. S mladíckym elánom sa priblížil mladým koledníkom aj vo svojich príhovoroch počas svätej omše. V jej úvode hlavný celebrant Ján Orosch deťom povedal, že Pán chcel vždy mať pri sebe deti. Ako to vieme? No predsa z jeho slov: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18,16) A tým, že sa deti pripravujú na koledovanie, môžu prežívať príchod Pána Ježiša už teraz.
 
Vysielacie sväté omše, počas ktorých diecézni biskupi požehnávajú koledníkov a vysielajú ich do služby ohlasovania radostnej zvesti sa každoročne organizujú na tretiu adventnú nedeľu. Koledníci už tradične prinášajú rozličné obetné dary, ktorými môžu pomôcť iným ľuďom. Nebolo tomu inak ani tento rok v Trnave.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa v slávnostnej homílii zameral na postavu Jána Krstiteľa, aby tohto veľkého proroka, ktorý je akýmsi pomyselným mostom medzi Starým a Novým zákonom, priblížil koledníkom Dobrej noviny. I koledníci pripravujú cestu Pánovi, stávajú sa Jánom Krstiteľom, ktorý mu tiež pripravoval cestu. Poďakoval sa im, že svojou službou a ohlasovaním radostnej zvesti pripravujú cestu Pánovi. Okrem toho povzbudil deti, aby sa nebáli zdvihnúť hlas proti neprávosti a upozorniť na zlé vo svojom okolí. Avšak, aby to konali vždy s láskou. V tomto období je veľmi dôležité vedieť preukázať lásku tým, že upozornia, aby zachránili druhého človeka pre spásu.
 
Na záver svätej omše koledníci zavinšovali trnavskému arcibiskupovi a všetkým prítomným v jezuitskom kostole radostné a požehnané sviatky narodenia Spasiteľa. Po ich vinšovaní arcibiskup Orosch ešte koledníkom Dobrej noviny povedal, že hoci je pekné, ako dobre vyzerajú v kostýmoch a výborne prednášajú koledu a vinš, za čo ich pochvália, najdôležitejšie však je, že radostne ohlasujú narodenie Pána druhým ľuďom. Potom už všetkým prítomným koledníkom udelil požehnanie k službe, ktorú budú cez Vianoce konať. Po svätej omši si koledníci s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom urobili pamiatku na tohoročnú vysielaciu svätú omšu v podobe spoločnej fotografie.
 
Koledovanie sa uskutočňuje tradične od 24. decembra a trvá do sviatku Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára. Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami na celom Slovensku. V 28. ročníku Dobrej noviny s mottom Zmeňme púšť na záhradu podporia koledníci prácu Jarumalských misionárov v polopúštnej oblasti Samburu na severe Kene.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny

Po svätej omši si koledníci s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom urobili pamiatku na tohoročnú vysielaciu svätú omšu v podobe spoločnej fotografie. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY