Trnavský arcibiskup Ján Orosch onedlho oslávi svoje 70. narodeniny

TRNAVA 22. mája 2023 - V pondelok 29. mája, v deň spomienky Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sa v Trnave uskutoční oslava životného jubilea, 70. narodenín, trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa s pokorou, úprimnosťou a oddanosťou poďakuje Pánovi za jeho nesmierne dobrodenie slávnostnou svätou omšou,
 
ktorá sa uskutoční v pondelok 29. mája 2023 o 10:00 h
v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
 
Na ďakovnú svätú omšu úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle.
 
Program slávnosti je nasledovný:
 
 • 10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup)
 • 12:00 h - Slávnostný obed pre pozvaných hostí v sále Marianum, vedľa Arcibiskupského úradu
 
Organizačné pokyny pre biskupov a kňazov:
 
 • Kňazi si na svätú omšu prinesú len albu, k dispozícií bude dostatočný počet bielych štól;
 • koncelebrujúci kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na prezlečenie kňazov, aulistov, dekanov a asistencie bude určená zadná kaplnka v Katedrále sv. Jána Krstiteľa;
 • biskupi a kanonici budú mať na prezlečenie k dispozícii priestory sakristie;
 • kňazi, aulisti a kanonici sa usadia na pre nich vyhradených miestach v kanonických stallách - laviciach v presbytériu katedrály;
 • biskupi, dekani a asistencia oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
 • po slávnosti sa pozvaní hostia presunú na slávnostný obed do sály Marianum vedľa Arcibiskupského úradu, vchod z ulice Jána Hollého 10;
 • na vyššie uvedených miestach prosíme rešpektovať pokyny usporiadateľov.
 
Organizačné pokyny pre veriacich:
 
 • Na svätú omšu o 10:00 h sú pozvaní všetci veriaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa;
 • povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa s vierou zúčastnili na tejto ďakovnej svätej omši;
 • pri obsadzovaní lavíc prosíme ponechať voľné miesta rezervované kňazom v hlavnej lodi katedrály.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup Ján Orosch onedlho oslávi svoje 70. narodeniny

Ilustračná snímka. (Foto: sr. Daniela Olejková, ŠSND)

NOVINKY