Arcibiskup Ján Orosch bol na pastoračnej návšteve v USA

TRNAVA 4. júla 2019 - V dňoch 17. - 27. júna trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v rámci pastoračnej návštevy zavítal do niektorých miest a komunít v Spojených štátoch amerických.

Prvým bodom návštevy trnavského arcibiskupa Jána Oroscha bol New York, kde kráčal po miestach spojených so Slovenskom v duchu nedávneho 80. výročia pracovnej cesty vedenia Spolku svätého Vojtecha v Spojených štátoch amerických. Navštívil slovenskú farnosť sv. Jána Nepomuckého na Manhattene, ale aj slovenskú farnosť v Newarku, kde sa pomodlil na cintoríne, na ktorom odpočívajú telá našich kňazov pôsobiacich v New Yorku, medzi nimi aj nedávno zosnulého Mons. Demkovicha.
 
V sprievode slovenského kňaza, pôsobiaceho v tamojšej farnosti, Martina Kertysa navštívil aj viacerých Slovákov, ktorí žijú v uvedenej oblasti Spojených štátov amerických.  Zároveň navštívil aj miestnu Katedrálu sv. Patrika, kde slávil svätú omšu pri telesných pozostatkoch božieho služobníka Fultona J. Sheena, ktorého telo bolo niekoľko dní neskôr, v rámci príprav na jeho blahorečenie, prenesené do diecézy Peoria.
 
Ďalšou zastávkou jeho cesty bola oslava 50. výročia vzniku Parmskej eparchie, kde na pozvanie sídelného eparchu v Parme Milana Lacha SJ zastupoval slovenských biskupov. Zúčastnil sa na slávnostnej liturgii, ako aj na programe a slávnostnom obede s kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.
 
Poslednou zastávkou pastoračnej cesty bolo slávenie procesie Božieho tela v slovenskej farnosti v Detroite, kde ako farár pôsobí kňaz Trnavskej arcidiecézy Libor Marek, ktorý vyučuje aj v tamojšom kňazskom seminári a na teologickej fakulte. V prítomnosti niekoľkých stoviek veriacich sa arcibiskup stretol v miestnom pastoračnom centre s mnohými Slovákmi, ktorí tam žijú už dlhé roky. V rámci svojej návštevy v Detroite sa stretol aj s tamojším arcibiskupom Alanom Vigneronom. Tiež navštívil ďalšie tam žijúce slovenské rodiny. Záver svojej pastoračnej cesty využil k návšteve katedrály v Detroite, ako aj tamojšieho kňazského seminára a teologickej fakulty.
 
TO ABU informoval Ľubomír Urbančok
 
Arcibiskup Ján Orosch bol na pastoračnej návšteve v USA

Poslednou zastávkou pastoračnej cesty bolo slávenie procesie Božieho tela v slovenskej farnosti v Detroite, kde ako farár pôsobí kňaz Trnavskej arcidiecézy Libor Marek, ktorý vyučuje aj v tamojšom kňazskom seminári a na teologickej fakulte. (Foto: Ľubomír Urbančok)

SPRÁVY

 

NOVINKY