Trnavskú novénu ukončili zasvätením arcidiecézy Matke Božej

TRNAVA 22. novembra 2023 - Deväťdňové duchovné putovanie k Trnavskej Panne Márii, tohto roku sprevádzané heslom svätého Františka Saleského „Totum amoris est - Všetko je z lásky“, vyvrcholilo svätou omšou na sviatok Obetovania Panny Márie.

Slávnostnými fanfárami a tradičnými spievanými loretánskymi litániami na úvod svätej omše sa začal posledný deň Trnavskej novény. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Ako spomenul vo svojom príhovore, novéna do každého, kto sa jej zúčastnil, prostredníctvom sv. Františka Saleského zasievala slovo skutočnej slobody, pokoja, pravdy a lásky - lebo existuje aj opačná verzia týchto darov. Zdôraznil tiež: „Teraz by sme sa mali trieštiť, keď je potrebná jednota? Práve tu nás Trnavská Matka spájala ako bratov a sestry.“
 
Povzbudil tiež prítomných, aby zamedzili ďalším slzám Matky tým, že budú poslušní jej usmerneniu urobiť všetko, čo nám povie jej Syn, predovšetkým, aby sme sa milovali navzájom tak, ako nás miloval on. Túto lásku máme v prvom rade prejavovať svojim bratom a sestrám v Kristovi, ako nás to učí aj svätý Pavol vo svojom liste.
 
Záver slávnostnej svätej omše patril poďakovaniu organizačnému tímu novény na čele s vsdp. Jozefom Gallovičom, farárom dekanom farnosti Trnava - mesto a tiež spoločnej modlitbe všetkých zúčastnených, ktorí zasvätili seba a Trnavskú arcidiecézu i všetkých jej veriacich Božej Matke. Milostivý obraz Trnavskej Panny Márie bol potom v liturgickom sprievode asistencie a kňazov prenesený späť do bočnej mariánskej kaplnky v Bazilike sv. Mikuláša, kde bude do začatia ďalšieho ročníka novény k dispozícii na osobné modlitby.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavskú novénu ukončili zasvätením arcidiecézy Matke Božej

Deväťdňové duchovné putovanie k Trnavskej Panne Márii bolo tohto roku sprevádzané heslom svätého Františka Saleského „Totum amoris est - Všetko je z lásky“. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY