Trnavskú novénu otvoril homíliou František Trstenský

TRNAVA 14. novembra 2022 - Záver cirkevného roka na Slovensku patrí tradične Trnavskej novéne, ktorá tohto roku ponúka inšpiráciu encyklikou Fratelli tutti - Všetci bratia.

V nedeľu 13. novembra večer sa v Bazilike sv. Mikuláša začala tohtoročná Trnavská novéna slávnostným vstupným sprievodom, počas ktorého preniesli milostivý obraz Trnavskej Panny Márie na hlavný oltár baziliky.
 
Po úvodných spievaných Loretánskych litániách a modlitbe k Trnavskej Panne Márii vdp. honorárny kanonik Jozef Gallovič, dekan mesta Trnava a okolia, predstavil tému novény a privítal hostí, osobitne kazateľa prvého dňa novény - vdp. Františka Trstenského z Kežmarku, známeho biblistu. Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvodnom slove pripomenul silnú ochranu Trnavy nielen počas nájazdov Turkov, politických či spoločenských zvratov, ale aj počas druhej svetovej vojny - Trnava bola jediným mestom, ktoré nebolo vôbec bombardované.
 
Vdp. Trstenský ako kazateľ otvoril tému „Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku“. Pripomenul, ako sú pre biblistov dôležité prvé slová textu, v tomto prípade Knihy Genezis, ktorá hovorí o počiatku. Aký dôležitý je začiatok v našich životoch! Pre manželov je takým začiatkom ich svadobný deň, ich manželský sľub, od ktorého sa odvíja príbeh ich manželskej lásky. Preto sa aj my potrebujeme vracať k počiatku svojho stvorenia, keď Boh žasol nad tým, ako vytvoril muža a ženu a mal z toho obrovskú radosť. Bol zamilovaný do stvorenia a neprestáva mu prejavovať svoju lásku.
 
Túto radosť z lásky máme podľa kazateľa stále žiť ako kresťania a má byť zjavná z nášho správania sa. Sme stvorení na Boží obraz, na jeho podobu - a tú istú podobu potrebujeme nachádzať v druhých. To je tiež dôvod prejavovať lásku voči nim podľa Ježišových slov „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších...“. Našou úlohou je teda prostredníctvom radosti a prijatia v láske vytvoriť zo sveta domov, kde sa budú cítiť všetci prijatí.
 
Svätá omša bola sprevádzaná hudobným doprovodom zboru Hrubáci a tiež organovou hrou Stanislava Veselského st. a jeho syna Stanislava ml.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavskú novénu otvoril homíliou František Trstenský

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvodnom slove pripomenul silnú ochranu Trnavy nielen počas nájazdov Turkov, politických či spoločenských zvratov, ale aj počas druhej svetovej vojny - Trnava bola jediným mestom, ktoré nebolo vôbec bombardované. (Foto: Mária Kohutiarová)

NOVINKY