Žiaci a pedagógovia trnavských škôl ďakovali v katedrále za končiaci sa školský rok

TRNAVA 26. júna 2024 - V utorok 25. júna, pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2023/2024, slávili v Katedrále sv. Jána Krstiteľa ďakovnú svätú omšu Te Deum. Liturgicky jej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na svätú omšu boli pozvané všetky štátne základné a stredné školy pôsobiace na území mesta Trnava.

Ďakovnú svätú omšu Te Deum spolu s hlavným celebrantom koncelebrovali kňazi pôsobiaci v školstve. V úvode slávenia Eucharistie trnavský arcibiskup Ján Orosch povzbudil žiakov k rozvíjaniu vďačnosti voči Pánu Bohu, rodičom a pedagógom. Žiaci a študenti trnavských štátnych základných a stredných škôl sa aktívne zapájali do liturgickej služby, ktorú umocňoval spev študentiek zo Strednej odbornej školy pedagogickej blahoslavenej Laury.
 
Hlavný celebrant, arcibiskup Ján Orosch vo svojej homílii adresoval prítomným slová povzbudenia. Pozval ich k zaradeniu čnosti do každodenného života mladého človeka, aby v ňom tak každý junior mohol komplexne rozvíjať prirodzené a nadprirodzené hodnoty. Tiež povzbudil žiakov, aby hodnotne využili prázdninový čas.
 
Potom sa už poďakoval všetkým učiteľom materských, základných a stredných škôl za ich obetavú službu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a zaželal žiakom, aby svoju budúcnosť zamerali na Ježiša Krista. Poďakovanie nasmeroval aj ku kňazom a katechétom za to, že venujú čas zvlášť duchovnej formácii žiakov a študentov, vďaka čomu sa učia načúvať Božiemu hlasu, aby vedeli rozlišovať to, čo je v živote podstatné a čo vedľajšie.
 
V závere slávnostnej svätej omše Te Deum trnavský arcibiskup Ján Orosch udelil všetkým zhromaždeným žiakom, študentom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom v trnavských školách apoštolské požehnanie. Po záverečnom pozdrave nasledovalo neformálne stretnutie hlavy Trnavskej arcidiecézy so žiakmi a učiteľmi.
 
TO ABU informovali Ján Polák a Ľuboš Hašan
 
facebook sharing button Zdieľaj
Žiaci a pedagógovia trnavských škôl ďakovali v katedrále za končiaci sa školský rok

Na svätú omšu boli pozvané všetky štátne základné a stredné školy pôsobiace na území mesta Trnava. (Foto: Katarína Štefanovská)

NOVINKY