Trnavská univerzita ocenila prof. Hidvéghyovú

TRNAVA 16. apríla 2022 - Medzi piatimi ocenenými cenou Martina Palkoviča, rektora a dekana starobylej Trnavskej univerzity, je aj profesorka Starého zákona na Trnavskej univerzite.

Ocenenie si prof. Lucia Hidvéghyová prebrala z rúk prodekana Teologickej fakulty doc. Miroslava Karabu. Profesorka Hidvéghyová má za sebou prestížne štúdiá biblických vied v zahraničí, ako aj skúsenosť dobrovoľníka vo Svätej zemi. Aj vďaka tomu patrí k profesorom, ktorí sú u študentov obľúbení kvôli fundovanému výkladu, spojenému s osobným záujmom a poznaním zázemia židovských tradícií aj súčasnosti. Rovnako je aktívna v spolupráci so židovskou obcou, čoho svedectvom je aj vzdelávací program Otvárame dvere, ktorý Teologická fakulta Trnavskej univerzity organizuje so Židovským kultúrnym inštitútom.
 
Pre pani profesorku je radosťou vidieť prebudenú túžbu po objavovaní nových poznatkov u svojich študentov:  „Keď ráno vojdem do triedy a oni už pred hodinou diskutujú o prečítanom texte, alebo keď niekto po rokoch príde a povie, že ho počas štúdia tak zaujala hebrejčina alebo Starý zákon, alebo rabínska literatúra, že potom šiel a začal sa tej oblasti venovať aj mimo školy, alebo keď niekto začne viac premýšľať, keď prehodnocuje svoje dovtedajšie uvažovanie a vnútorne rastie, keď začne prekonávať sám seba a tvorivo pristupuje k novým výzvam, vtedy viem, že moja práca má zmysel.“ Pani profesorka je podľa docenta Karabu veľkým prínosom nielen pre fakultu, ale aj pre celú univerzitu.
 
Z materiálov TF TRUNI TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská univerzita ocenila prof. Hidvéghyovú

Ocenenie si prof. Lucia Hidvéghyová prebrala z rúk prodekana Teologickej fakulty doc. Miroslava Karabu. (Foto: Trnavská univerzita)

SPRÁVY

 

NOVINKY