Trnavská novéna 2020 sa prehupla do svojej druhej polovice

TRNAVA 18. novembra 2020 - V poradí 76. ročník Trnavskej novény, v tej podobe ako ju dnes poznáme, sa už prehupol do druhej polovice. V nedeľu 15. novembra sa konala tradičná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami najstaršieho kráľovského mesta na území súčasného Slovenska. Tento rok bola veľmi skromná, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorú aj na Slovensku prežívame, historická.

V piatok 13. novembra otvorili 76. ročník Trnavskej novény svätou omšou o 18.00 hodine, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša bolo prítomných spolu iba šesť osôb podľa vtedy platných predpisov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Online mohli svätú omšu sledovať veriaci v Trnave, ale i na celom Slovensku či v zahraničí prostredníctvom katolíckej televízie LUX, viacerých facebookových profilov a katolíckeho rádia LUMEN. Tento rok preniesli milostivý obraz z bočnej barokovej kaplnky do svätyne trnavskej Baziliky sv. Mikuláša ešte pred oficiálnym začiatkom deväťdňového cirkevného sviatku na počesť Trnavskej Panny Márie. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch bol i slávnostným kazateľom prvého dňa tohtoročnej novény. V homílii sa zamýšľal nad osobnosťou sv. Jána Pavla II., ktorý v súlade so svojím pápežským heslom «Totus tuus» miloval Krista a jeho Matku Máriu.
 
Na druhý deň večernému sláveniu Eucharistie opäť predsedal arcibiskup Mons. Ján Orosch. Slávnostným kazateľom bol dlhoročný sprievodca slovenských pútnikov vo Svätej zemi Mons. Ján Majerník, ktorý v online prenose rozprával veriacim o živote i diele sv. Jána Pavla II. a jeho odkaze pre Slovensko.
 
Témou tretieho dňa Novény k Trnavskej Madone bolo heslo Sv. Ján Pavol II. - verný muž Cirkvi a otec Druhého vatikánskeho koncilu. Na predpoludňajšej svätej omši sa nad ňou zamýšľal nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák, ktorý bol i hlavným celebrantom slávnostnej liturgie. Každoročným vyvrcholením Novény k Trnavskej Panne Márii je procesia s jej milostivým obrazom ulicami mesta. Tento rok bola procesia veľmi skromná, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorú na Slovensku prežívame, historická. Práve preto, lebo rok 2020 sa touto situáciou veľmi podobá na rok 1710, kedy Panna Mária slzila kvôli hriechom synov a dcér Cirkvi, aby nakoniec po procesii mestom vyprosila u Boha obyvateľom Trnavy a okolia úplné zastavenie morovej rany. Pri večernej svätej omši sa nad tou istou témou zamýšľal i emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. Zároveň bol hlavným celebrantom večerného eucharistického stretnutia pri Pánovom stole.
 
Štvrtý deň Trnavskej novény sa už niesol v slávnostnejšej atmosfére, nakoľko sa po uvoľnení prísnych protiepidemiologických predpisov zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mohli na hlavnej svätej omši zúčastniť už i veriaci v počte 285 osôb a kňazi v počte 38 osôb. Slávnostný celebrant svätej omše a kazateľ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, vladyka Cyril Vasiľ rozprával prítomným o sv. Jánovi Pavlovi II. ako architektovi manželskej lásky a ochrancovi rodín. Odvážnym jazykom pomenoval rôzne neduhy, ktoré častokrát bránia pravej manželskej láske a vernosti.
 
Na piaty deň deviatnika k Matke obyvateľov prvého slobodného kráľovského mesta na území súčasného Slovenska prišiel do Trnavy hosť z Rožňavy. Mons. Stanislav Stolárik, sídelný biskup tohto stredovekého banského mesta na Gemeri, spod úpätia Volovských vrchov, obkoleseného Slovenským krasom, rozvíjal vo svojej homílii tému Sv. Ján Pavol II. - muž komunikácie a Kristovej pravdy na apoštolských cestách. Keďže na piaty deň Trnavskej novény pripadá i liturgická spomienka sv. Alžbety Uhorskej, v závere svätej omše trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch udelil šiestim laureátom Ružu sv. Alžbety. Toto ocenenie trnavský arcibiskup každoročne udeľuje niekoľkým osobám za ich charitatívnu prácu, starostlivosť o trpiacich alebo za ich vernú službu Cirkvi. Radosť z ocenenia mohli spolu s laureátmi zdieľať i všetci veriaci, ktorí Novénu sledujú online cez katolícke médiá.
 
Trnavská novéna 2020 bude pokračovať až do soboty 21. novembra. Všetky hlavné večerné sväté omše o 18.00 hodine môžu veriaci naďalej sledovať prostredníctvom katolíckej televízie LUX a katolíckeho rádia LUMEN, taktiež prostredníctvom facebookových profilov viacerých cirkevných organizácií.
 
Trnavská novéna 2020 sa prehupla do svojej druhej polovice

Hosťom piateho dňa Trnavskej novény 2020 bol rožňavský sídelný biskup Mons. Stanislav Stolárik. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY