Trnavská arcidiecéza sa pripojí k Svätému Otcovi pri zasvätení Ruska a Ukrajiny

TRNAVA 18. marca 2022 - V piatok 25. marca počas kajúcej liturgickej slávnosti, ktorej bude o 17:00 h predsedať v Bazilike sv. Petra v Ríme, pápež František zasvätí Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie Rusko a Ukrajinu. Arcibiskup Mons. Ján Orosch dnes adresoval výzvu všetkým kňazom, rehoľným osobám a veriacim na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v ten istý deň a v tú istú hodinu k tomuto slávnostnému úkonu pripojili a spolu so Svätým Otcom Františkom ho vykonali vo všetkých kostoloch a kaplnkách rehoľných domov na území Trnavskej arcidiecézy.

Vojnou zmietaná Ukrajina je naším východným susedom, preto by sa nemalo stať, aby sme na Slovensku zostali indiferentní voči tomuto kroku pokory. Trnavská arcibiskupská kúria dnes predpoludním zaslala do všetkých kútov arcidiecézy výzvu, ktorou „trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch úctivo vyzýva všetkých kňazov a rehoľníkov, aby sa pripojili k tomuto úkonu (pobožnosti) zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na sviatok Zvestovania Pána, teda v piatok 25. marca 2022 o 17:00 h vo všetkých kostoloch a všetkých kaplnkách rehoľných domov na území Trnavskej arcidiecézy“.
 
Plánovaný úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie by mal byť určite sprevádzaný našim osobným vnútorným postojom, modlitbou, pôstom, dobrými skutkami a jednotou medzi nami. Z histórie ľudstva vieme, že vtedy prosby tých, ktorí sa utiekajú pod materinský plášť Božej Matky Panny Márie určite nezostanú bez láskavej odozvy. Boh vypočuje prosby prednášané tou, ktorá je Matkou jeho Syna.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch ešte vyzval kňazov, aby veriacich vo farnostiach povzbudili k čo najväčšej účasti na bohoslužbách a tomto úkone zasvätenia v deň slávnosti Zvestovania Pána, „veď ide o každého jedného z nás a celý svet, aby sme tak za pomoci účinnej zbrane (modlitba a pôst) v pokore prispeli k ukončeniu besnenia Zlého ducha po celom svete“. Kňazi pôsobiaci na území Trnavskej arcidiecézy majú už v nedeľu 20. marca v oznamoch pri svätých omšiach oboznámiť veriacich s týmto slávnostným a univerzálnym úkonom.
 
Na Popolcovú stredu, 2. marca 2022, poslali biskupi Ukrajiny Svätému Otcovi Františkovi list, v ktorom ho pokorne žiadajú, aby "verejným a slávnostným spôsobom zasvätil Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v Bazilike sv. Petra, podľa žiadosti Panny Márie, vyslovenej počas zjavenia 13. júla 1917 vo Fatime".
 
V utorok 15. marca 2022 Svätý stolec zverejnil vyhlásenie, že „v piatok 25. marca počas kajúcej liturgickej slávnosti, ktorej bude o 17:00 h predsedať v Bazilike sv. Petra, pápež František zasvätí Najsvätejšiemu Srdcu Panny Márie Rusko a Ukrajinu. Ten istý úkon v ten istý deň vykoná vo Fatime Jeho Eminencia kardinál Krajewski, almužník Jeho Svätosti, ako vyslanec Svätého Otca."
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská arcidiecéza sa pripojí k Svätému Otcovi pri zasvätení Ruska a Ukrajiny

Ilustračná snímka. (Foto: pixabay.com)

NOVINKY