Trnavská arcidiecéza oslávila sto rokov od vzniku apoštolskej administratúry

TRNAVA 27. júna 2022 - Na sviatok svojho patróna diecézy a katedrálneho chrámu - svätého Jána Krstiteľa - si Trnavská arcidiecéza slávnostnou svätou omšou v piatok 24. júna pripomenula sté výročie svojho vzniku.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa sa v piatok 24. júna 2022 o 9.30 h rozozvučala oslavným spevom. V úvodnom liturgickom sprievode kňazov nielen z Trnavskej arcidiecézy a sídelného arcibiskupa Jána Oroscha, ako aj emeritného arcibiskupa Jána Sokola kráčali aj hostia: chargé d'affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk, obaja biskupi Nitrianskej diecézy - Mons. Viliam Judák a Mons. Peter Beňo, administrátor Spišskej diecézy, biskup Ján Kuboš a za Žilinskú diecézu sídelný biskup Tomáš Galis. Hlavný celebrant v úvode pripomenul úmysel svätej omše, obetovanej za všetkých administrátorov diecézy, ako aj za všetkých kňazov, ktorí v nej pôsobili.
 
V homílii hlavný celebrant, trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul, akým darom bolo nielen pre rodičov, ale aj pre Cirkev narodenie svätého Jána Krstiteľa - v celých dejinách spásy nie je nik väčší ako on. Darom boli aj všetci doterajší administrátori diecézy: Pavol Jantausch, prvý biskup, ktorý s nadšením budoval diecézu a potrebné zázemie - aj privolaním rehoľníkov na jej územie. Hrdinom bol Michal Buzalka, jeho pomocný biskup, ktorý si zažil svoje zo strany štátnej moci, počas náročnej situácie Cirkvi v komunizme. Trnavský arcibiskup Ján Orosch spomenul, akou obrovskou pomocou bol pre kňazov aj nástupca biskupa Jantauscha Ambróz Lazík i to, akú úctu mal voči Júliusovi Gábrišovi pápež sv. Ján Pavol II.
 
Po svätom prijímaní zaznel slávnostný hymnus „Teba, Bože, chválime“. Hlavný celebrant pogratuloval emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi k meninám, tiež k 65. výročiu kňazskej vysviacky, ktoré si v týchto dňoch pripomína. Rovnako blahoželal aj prítomnému spolubratovi v biskupskej službe Jánovi Kubošovi, administrátorovi Spišskej diecézy. Otec arcibiskup poďakoval aj prítomným za vytvorenie krásnej atmosféry v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.
 
Pred záverečným požehnaním prepošt Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave Stanislav Vojtko oznámil prítomným kňazom a veriacemu ľudu, že kanonici podali návrh na menovanie štyroch nových honorárnych kanonikov, ktorý trnavský arcibiskup Ján Orosch akceptoval a zároveň ich v piatok 24. júna, pri príležitosti storočnice vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, aj menoval. Títo kňazi si z rúk arcibiskupa Jána Oroscha zároveň prevzali menovacie dekréty a insígnie. Sú nimi: vdp. Blažej Čaputa, farár dekan v Novom Meste nad Váhom, vdp. Attila Jozsa, farár dekan v Hurbanove, vdp. Dušan Kolenčík, kancelár a hovorca arcidiecézy a vdp. Ján Vido, notár - arcidiecézny ekonóm. Trnavský arcibiskup Ján Orosch v záverečnom slovku priznal, že Cirkev aj arcidiecéza potrebujú pomocníkov, keďže „biskup starne a sily nestačia“ - preto sa teší na takýchto šikovných pomocníkov. Slávnosť ukončili apoštolským požehnaním arcibiskupa a pápežskou hymnou. Liturgiu hrou na organ sprevádzal Mgr. art. Marek Cepko.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská arcidiecéza oslávila sto rokov od vzniku apoštolskej administratúry

Trvalý diakon číta úryvok z evanjelia na svätej omši pri príležitosti storočnice vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry. (Foto: Morees Gaggi)

SPRÁVY

 

NOVINKY