Trnavská arcidiecéza má po dnešku dvoch novokňazov

KOMÁRNO 30. novembra - Dnes, na slávnosť svätého apoštola Ondreja, prijali dvaja maďarsky hovoriaci diakoni Trnavskej arcidiecézy Erich Gábor Jelencsics a Peter Nagy vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne kňazské svätenie z rúk bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Na kňazskej vysviacke sa zúčastnilo vyše šesdesiat kňazov. Na slávnosti asistovali bohoslovci bratislavského, győrskeho a budapeštianského seminára. Veriaci zaplnili farský Kostol sv. Ondreja do posledného miesta.
Na záver slávnosti sa biskupský vikár Róbert Kiss poďakoval v mene trnavského arcibiskupa Jána Oroscha biskupovi Jozefovi Haľkovi za jeho potrebnú bratskú službu. Vvyjadril tiež vďačnosť rodinám a principálom novokňazov za ich doterajšiu pomoc. Nakoniec poprosil všetkých prítomných, aby novokňazov aj naďalej sprevádzali bratskou láskou na ceste kňazstva. Novokňazi vyjadrili svoju vďaku otcovi biskupovi, svojim príbuzným, priateľom a známym. Sľúbili, že sa budú zo všetkých svojich síl snažiť, aby boli verní svojmu kňazskému povolaniu.
 
Primičné sväté omše budú novokňazi sláviť vo svojich rodiskách, Peter Nagy v Pribete v nedeľu 1. decembra a Erich Gábor Jelencsics v Nesvadoch v sobotu 7. decembra.
Novokňazov odo dňa vysviacky dekrétom poverili vykonávať kňazskú službu vo farnostiach Dunajská Streda a Komárno.
Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská arcidiecéza má po dnešku dvoch novokňazov

Kandidáti kňazstva v prostrácii počas litánií ku všetkým svätým. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY