Trnavčania dnes v uliciach mesta oslávili sviatok Božieho tela

TRNAVA 23. júna 2019 - Z poverenia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha celebroval emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol dnes predpoludním v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostnú svätú omšu na oslavu sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý sa ľudovo nazýva sviatkom Božieho tela. Po svätej omši nasledovala tradičná procesia spojená s touto slávnosťou.

Na slávnosti sa už tradične zúčastnili diecézni a rehoľní kňazi, ako i zástupcovia zasvätených osôb a veriacich z Trnavy. Úvod svätej omše patril spytovaniu svedomia, v ktorom hlavný celebrant, emeritný arcibiskup Ján Sokol voviedol prítomných do slávenia sviatku «Božieho tela» priamymi, svedomie povzbudzujúcimi otázkami, týkajúcimi sa patričnej úcty veriaceho človeka k živému Ježišovi v Eucharistii. Neskôr v homílii apeloval na veriacich, ktorí zaplnili katedrálny chrám, aby s veľkou láskou chodili na svätú omšu a prijímali eucharistického Krista. Povzbudil ich, aby však s takou istou láskou a horlivosťou prichádzali počas dňa aspoň na pár minút do chrámu aj na osobnú adoráciu pred svätostánkom, aby sa porozprávali s Pánom Ježišom vlastnými slovami alebo sa mu poklonili aspoň v duchu prechádzajúc okolo kostola, keď sa napríklad vracajú domov z práce.
 
Po slávnostnej svätej omši všetci prítomní vyšli pred katedrálny chrám, kde sa zoradili do procesie a kráčali ako pútnici ulicami mesta na oslavu živého Krista v Eucharistii. Trnavčania takto vyjadrili Ježišovi Kristovi vďaku, že je darom ich duše, podobne ako sv. Tomáš Akvinský pred svojou smrťou v modlitbe: «Teba som prijal, Bože, veď ty si najväčší dar mojej duše, si cieľom mojej púte». Zároveň prosili, aby Kristus zahrnul svojím požehnaním celé ich starobylé biskupské mesto Trnava.
 
Kňazi s veriacimi sa postupne zastavili pri tradične pripravených štyroch oltároch. Prvé zastavenie bolo umiestnené hneď v katedrálnom chráme pri jednom z bočných oltárov. Po putovaní cez ulice Horné bašty, Štefánikova nasledovalo druhé zastavenie pri oltári pripravenom pred jezuitským Kostolom Najsvätejšej Trojice. Pri oltári pred františkánskym Kostolom sv. Jakuba bolo tretie zastavenie a nakoniec prijali všetci prítomní požehnanie od eucharistického Krista aj pri oltári pred uršulínskym Kostolom sv. Anny. Z tohto miesta sa procesia vrátila cez ulicu Jána Hollého, okolo Arcibiskupského úradu, späť do katedrálneho chrámu.
 
V hlavnom chráme Trnavskej arcidiecézy veriaci spoločne zaspievali slávnostný spev Teba Bože chválime a prijali záverečné eucharistické požehnanie, ktoré im udelil emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. Sviatostného Spasiteľa počas celej procesie sprevádzalo ulicami mesta zvonenie zvonov trnavských kostolov. Doprovod dychovej hudby a spev piesní, ktoré oslavujú Pánovu živú prítomnosť v Eucharistii, ešte viac umocňoval zápal veriacich pre nasledovanie Ježiša Krista v ich každodenne prežívaných momentoch života.
 
Trnavčania dnes v uliciach mesta oslávili sviatok Božieho tela

Po slávnostnej svätej omši všetci prítomní veriaci Trnavčania vyšli pred katedrálny chrám, kde sa zoradili do procesie a kráčali ako pútnici ulicami mesta na oslavu živého Krista v Eucharistii. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »