Trnava sa zapojila do Celosvetovej eucharistickej adorácie

V nedeľu 2. júna sa veriaci Trnavskej arcidiecézy zapojili do eucharistickej adorácie, aby sa tak duchovne spojili s centrom kresťanstva a Svätým otcom Františkom.

Celosvetovú eucharistickú adoráciu naplánoval ešte Svätý Otec Benedikt XVI. ako jeden z duchovných pilierov prebiehajúceho Roka viery. Vo viacerých krajinách sveta pripadla na nedeľu 2. júna aj slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, preto bol tento deň zvolený ako deň adorácie źivého Ježiša Krista tajomne prítomného pod spôsobom chleba a vína.
 
Adorácia mala v celom svete stanovený začiatok na 17.00 hodinu. Počas nej sa striedali momenty, keď sa veriaci mohli započúvať do Božieho slova, chváliť Boha žalmami a duchovnými piesňami s chvíľami hlbokého ticha k osobnému rozhovoru s Kristom. Takýto priebeh mala adorácia nielen v srdci arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ale aj v ostatných chrámoch rozsypaných po celom jej území.
 
Celosvetovú eucharistickú adoráciu zakončili o 18.00 hodine záverečným požehnaním s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnava sa zapojila do Celosvetovej eucharistickej adorácie

Biskup Ján Orosch spolu s kňazmi a veriacimi počas eucharistickej adorácie.

NOVINKY