Trnava má opäť čestných kanonikov

TRNAVA 14. augusta 2014 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vymenoval vo štvrtok 14. augusta dvoch nových čestných kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave. Stalo sa tak po siedmich rokoch od smrti dekana - farára Emila Scheimera, doteraz posledného čestného kanonika trnavskej kolegiálnej kapituly.

Novými čestnými kanonikmi Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave sa stali Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy a Róbert Kiss, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy.
 
Menovanie Jána Pavčíra a Róberta Kissa za čestných kanonikov bolo publikované pred viacerými kňazmi a veriacimi na záver slávnostnej svätej omše, ktorú slávili v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov života generálneho vikára Jána Pavčíra.
 
Po prečítaní menovacích dekrétov oboch nových kanonikov im trnavský arcibiskup Ján Orosch odovzdal odev pre kanonikov, teda biret, mozetu a pás. Poďakovanie arcibiskupovi Oroschovi za udelené kňazské vyznačenie predniesol v mene oboch kanonikov generálny vikár Ján Pavčír. Na záver slávnosti zaspievali všetci prítomní pápežskú hymnu, aby tak vyjadrili svoju vernosť a oddanosť nástupcovi sv. apoštola Petra.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnava má opäť čestných kanonikov

Trnavský arcibiskup Ján Orosch a bývalý pomocný biskup Dominik Tóth spolu s novovymenovanými čestnými kanonikmi pri speve pápežskej hymny. (foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY