Trakovice sa na Nový rok oficiálne stali farnosťou

TRAKOVICE 6. januára 2015 - V utorok 6. januára dopoludnia zavítal do Trakovíc trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, aby sa spolu s prvým farárom, tunajšími veriacimi a rodákmi, či kňazmi majúcimi korene v tejto obci, poďakoval Bohu za erigovanie novej farnosti v Trnavskej arcidiecéze. Pri tejto príležitosti požehnal i pastoračné centrum, ktoré sa zároveň stalo novou farskou budovou.

Novú farnosť Trakovice, nachádzajúcu sa neďaleko mesta Hlohovec, erigoval trnavský arcibiskup Ján Orosch 1. januára 2015 jej odčlenením z farnosti Bučany. Pri tejto príležitosti sa v deň slávnosti Zjavenia Pána, nazývanej tiež Troch kráľov, konala slávnosť, pri ktorej veriaci ďakovali Bohu za novú farnosť.
Po príchode slávnostnej procesie z nového farského úradu do kostola patril úvod svätej omše požehnaniu trojkráľovej vody, ktorá sa svätí na slávnosť Zjavenia Pána a žehnajú sa ňou príbytky veriacich. Hlavným celebrantom svätej omše bol arcibiskup Ján Orosch, spolu s ním koncelebrovali prvý farár novej farnosti Jozef Gábriš, trakovický rodák Alojz Lackovič, kňazi s koreňmi v tejto farnosti Daniel Lukačovič a Martin Klement, tiež ďalší kňazi - hostia. Svätú omšu doprevádzal svojím spevom slovenský spevácky zbor ADOREMUS, ktorý prispel všetkým veriacim k hlbokému prežitiu historických momentov erigovania novej farnosti. Farnosť je zasvätená sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi, ktorý je patrónom miestneho, teraz už aj farského chrámu.
 
Záver svätej omše patril rečníkom, ktorí vysoko vyzdvihli tento dlho očakávaný moment, čím len potvrdili silné emócie radosti v prítomných ľuďoch. Prvý farár farnosti Jozef Gábriš sa poďakoval trnavskému arcibiskupovi za to, „že aj tento chrám sa stal farským kostolom, teda matkou“. Zároveň arcibiskupa Oroscha povzbudil, že farnosť Trakovice sa z vďaky za toto gesto bude snažiť o šírenie pokoja a lásky, ktoré môžu pomáhať ordinárovi pri spravovaní celej diecézy. Starosta obce Ľudovít Tolarovič sa vo svojom príhovore medzi inými poďakoval arcibiskupovi „za akt erigovania farnosti, ktorým sa spĺňajú túžby generácií žijúcich v Trakoviciach.“ Trakovice patrili vyše 200 rokov do farnosti Bučany, ako jej filiálka. Predtým patrili do farnosti Malženice. „Ako vidieť“, dodal Tolarovič, „naše námahy a modlitby neboli márne.“
Prítomným sa prihovoril aj miestny rodák Alojz Lackovič, ktorý si zaspomínal na svoje miništrantské časy, keď do Trakovíc prichádzali slúžiť miestnym veriacim kňazi svätého života. Spomedzi nich vyzdvihol najviac kňaza Mons. Viliama Hoťku. Vďaka týmto kňazom vzišli z Trakovíc mnohé povolania, čo oceňovali pri rôznych stretnutiach i trnavskí biskupovi a zaznela vtedy i poznámka o vlastnom kňazovi. „Dali sme Cirkvi toľko kňazov, že by sme si zaslúžili mať vlastného kňaza. A teraz sa to naplnilo. Vďaka, pán arcibiskup,“ zakončil rečník.
Arcibiskup Orosch sa úplne na záver poďakoval pred všetkými nielen za stavby z kameňa, ktorými sú na území novej farnosti kostol, či farská budova, ale predovšetkým za živé kamene Cirkvi, ktorými bol počas slávnostnej svätej omše chrám naplnený, deti a mládež. V súvislosti so slávnosťou Zjavenia Pána pripomenul, že „my duchovní nechceme byť hviezdami, za ktorými idete vy veriaci, ale chceme byť tými, ktorí vás dovedú za jedinou pravou hviezdou a tou je Kristus.“ Potom už nasledovalo záverečné požehnanie, po ktorom kňazi a veriaci išli v procesii až k budove pastoračného centra. Arcibiskup ju požehnal ako novú farskú budovu, čím slávnosť ukončili.
 
Po liturgickej časti slávnosti sa veriaci stretli s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom na rodinnom agapé v priestoroch miestneho Obecného úradu a Kultúrneho domu, počas ktorého si mohli prezrieť aj miestnymi aktivistami pripravený zaujímavý exkurz do minulosti obce Trakovice a jej cesty k vlastnej farnosti.
 
informoval Dušan Kolenčík
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trakovice sa na Nový rok oficiálne stali farnosťou

Trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal budovu pastoračného centra v Trakoviciach už ako novú farskú budovu. (foto: Ivan Šipkovský)

NOVINKY