Traja kňazi z Trnavskej arcidiecézy sa stali pápežskými kaplánmi

TRNAVA 17. decembra 2020 - Svätý Otec František po takmer štyroch rokoch zaradil ďalších kňazov Trnavskej arcidiecézy medzi svojich kaplánov. Kňazov vsdp. Dušana Juráka, vsdp. kanonika Ladislava Tótha a vsdp. kanonika Stanislava Vojtka vymenoval 9. novembra 2020 za pápežských kaplánov.

Menovacie dekréty o udelení titulu "Capellanus Sanctitatis Suae" (kaplán Jeho Svätosti) im dnes, vo štvrtok 17. decembra, čo je deň na prelome dvoch fáz adventného obdobia, odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas predpoludňajšej svätej omše slávenej v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža v Trnave. Všetkým menovaným prináleží aj právo nosiť titul „monsignor“ (Mons.).
 
Mons. Dušan Jurák v súčasnosti pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Nové Mesto nad Váhom, Mons. Ladislav Tóth, ktorý je zároveň biskupským vikárom pre katechizáciu a školstvo, tiež kanonikom Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, pôsobí ako farár farnosti Diakovce. Nakoniec Mons. Stanislav Vojtko, tiež kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša, je farárom dekanom v Trnave.
 
Traja kňazi z Trnavskej arcidiecézy sa stali pápežskými kaplánmi

Krátky fototermín novomenovaných kaplánov Jeho Svätosti s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom po zverejnení ich menovania v arcibiskupskej kaplnke v Trnave. Zľava doprava: Mons. Stanislav Vojtko, Mons. Ladislav Tóth, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a Mons. Dušan Jurák. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY