Tohoročnú novénu otvoril sv. omšou arcibiskup Zvolenský

TRNAVA 14. novembra - V stredu 13. novembra otvorili v Bazilike sv. Mikuláša Trnavskú novénu 2013 slávnostnou večernou svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup - metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Spolu s ním koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a ďalší biskupi spolu s kňazmi nielen Trnavskej arcidiecézy za účasti mnohých pútnikov. Počas deviatich dní veriaci Trnavy, a vďaka katolíckej Televízii LUX a Rádiu LUMEN i celého Slovenska, sa budú zamýšľať nad myšlienkou Svätého Otca Františka z jeho prvej encykliky Lumen Fidei: "Svetlo viery... treba ho znovu objaviť... aby rástlo a osvetľovalo životnú cestu človeka" (Lumen Fidei 4).
 
Včerajší začiatok novény sa dá považovať za akýsi odrazový mostík deväťdňových „duchovných cvičení“ pri nohách Matky Božej Trnavskej.
Na začiatku slávnostnej svätej omše išiel arcibiskup Zvolenský spolu s ostatnými prítomnými biskupmi do bočnej kaplnky baziliky, kde pozdravili Pannu Máriu na milostivom obraze, ktorý potom asistencia v liturgickom sprievode preniesla pred hlavný oltár chrámu. Pri zaznení fanfár obraz vyzdvihli na dôstojné miesto nad oltárom, kde zostane až do ukončenia novény. Po speve litánií a zasväcujúcej modlitbe k Trnavskej Panne Márii začali svätú omšu úvodnými obradmi. Trnavského rodáka, bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, v mene všetkých prítomných privítal trnavský dekan Stanislav Vojtko. Zároveň pozdravil i všetkých divákov Televízie LUX ako i poslucháčov Rádia Lumen, ktorí budú s Trnavou počas nasledujúcich deviatich dní duchovne zjednotení.
 
Po liturgických čítaniach sa v slávnostnej homílii bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zameral na tému „Abrahám, náš otec vo viere“. Podotkol, že u každého človeka je prítomné spoznávanie vecí a udalostí naokolo tak svetlom rozumu, ako i svetlom viery. Kam nedosiahne svetlo rozumu, musí zákonite nastúpiť svetlo viery. A práve svetlo viery je to, čo nás spája s praotcom Abrahámom v príbuzenskom vzťahu, nie síce pokrvnom, ale duchovnom.
 
Na záver svätej omše sa hlavnému celebrantovi svätej omše a slávnostnému kazateľovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému v mene všetkých poďakoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a zároveň mu zablahoželal k jeho blížiacemu sa okrúhlemu jubileu, na čo bazilikou zaznel spontánny potlesk. Svätú omšu ukončili záverečným požehnaním a spevom piesne "Matka Božia Trnavská".
 
facebook sharing button Zdieľaj
Tohoročnú novénu otvoril sv. omšou arcibiskup Zvolenský

Trnavskú novénu 2013 otvoril slávnostnou večernou svätou omšou bratislavský arcibiskup - metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský.

NOVINKY