Tohoročnou Novénou si pripomenieme i návštevu bl. Jána Pavla II. v Trnave

TRNAVA 11. novembra - Do začiatku veľkého deväťdňového cirkevného sviatku na počesť Trnavskej Panny Márie - Trnavskej novény, zostáva už iba niekoľko hodín.

Tohoročnou Trnavskou novénou si veriaci Trnavskej arcidiecézy a iných častí Slovenska pripomenú nielen 350. výročie od objavenia sa krvavého potu na milostivom obraze, 305. výročie slzenia milostivého obrazu, ale i významné 10. výročie radostnej historickej udalosti, keď zavítal na návštevu kráľovského mesta Trnava Svätý Otec, blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bude už onedlho vyhlásený za svätého.
 
V tomto roku sa Novéna ku cti Trnavskej Panny Márie od 13. do 21. novembra 2013 ponesie v znamení myšlienky Svätého Otca Františka "Svetlo viery... treba ho znovu objaviť... aby rástlo a osvetľovalo životnú cestu človeka", ktorá vychádza z jeho prvej encykliky Lumen Fidei.
Počas novény bude pod milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie slávených cez štyridsať svätých omší a viaceré pobožnosti.
 
Táto novéna dáva priestor biskupom jednotlivých slovenských diecéz, ako i jednému hosťovi zo zahraničia, aby sa počas homílie prihovorili veriacim v chráme, i tým pri televíznych či rozhlasových prijímačoch.
Ako prvý v stredu 13. novembra to bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa veriacim prihovorí na tému "Abrahám, náš otec vo viere". O deň neskôr to bude Mons. Štefan Sečka, spišský biskup s témou "Pavlovo chápanie spásy prostredníctvom viery".
 
Ďalšiu kázeň na tému "Viera ako počúvanie a videnie" prednesie Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup; Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, bude kázať na tému "Dialóg medzi vierou a rozumom". Na svätej omši celebrovanej v maďarskom jazyku zaznie homília na tému "Viera, modlitba a Desatoro" z úst bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.
Myšlienku "Cirkev, matka našej viery", bude vo svojej homílii rozvíjať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch na slávnostnej svätej omši v nedeľu dopoludnia a nad témou "Viera a pravda" sa bude vo večerných hodinách zamýšľať emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth.
 
"Viera a rodina" je témou homílie zahraničného hosťa Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa - moravského metropolitu. Vojenský ordinár Mons. František Rábek bude kázať na tému "Viera a hľadanie Boha" a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis zasa na tému "Viera - svetlo pre život v spoločnosti". Záver novény bude patriť košickému pomocnému biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi s témou "Mária - blahoslavená, ktorá uverila".
 
Obraz Panny Márie dal namaľovať po svojom návrate zo štúdií neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč v roku 1585. Počas roka je vystavený v samostatnej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš.
Plačúca Panna Mária na obraze zachránila mesto od tureckého vpádu a moru, keď sa v roku 1663 objavili jej krvavé slzy. Obraz slzil aj počas kuruckej vojny v roku 1708. Neskôr ostrihomský arcibiskup Kristián August schválil verejnú úctu obrazu.
Keď v roku 1710 vypukol v Trnave mor, magistrát mesta dal odslúžiť prosebnú svätú omšu za ochranu pred epidémiou. Po nej nasledovala 21. novembra procesia s obrazom ulicami mesta a mor zázračne prestal hneď na druhý deň. Trnavčania dali vtedy Panne Márii z vďaky sľub, že sa každú sobotu zúčastnia na votívnej svätej omši a 21. november budú sláviť ako sviatok Trnavskej Panny Márie, z čoho sa neskôr vyvinulo tríduum a novéna ku cti Trnavskej Panny Márie.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Tohoročnou Novénou si pripomenieme i návštevu bl. Jána Pavla II. v Trnave

Milostivý obraz Trnavskej Panny Márie v bočnej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša.

SPRÁVY

 

NOVINKY