Tím Misijnej spoločnosti viedol farské misie v Bohdanovciach nad Trnavou

BOHDANOVCE NAD TRNAVOU 2. mája 2023 - V dňoch od 22. do 30. apríla sa konali sväté misie vo farnosti Bohdanovce nad Trnavou v Trnavskej arcidiecéze. Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti tvoril P. Pavol Noga, CM a P. Dominik Pavol, CM. Výpomocou pri spovedaní veriacich pomáhal P. Alojz Šeliga CM, P. Peter Majerčík CM a P. Miroslav Vaľko CM.

V misijnom tíme praktickým spôsobom napomáhala laická misionárka Mária Uhrinová, ktorá nacvičila malé divadelné predstavenie s deťmi z farnosti o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Z komunity Dcér kresťanskej lásky z Banskej Bystrice prišla sr. Terézia a navštevovala imobilných seniorov v domácnostiach a pripravovala ich na prijatie sviatostí i návštevu misionárov. V stredu vydal osobné svedectvo pre veriacich kpt. Michal Libant zo spoločenstva Dismas, venujúci sa odsúdeným osobám.
 
Samotným misiám vo farnosti predchádzala víkendová predmisijná akcia. Mladí zo ZMM z okolia Trnavy a Banskej Bystrice, členovia spoločenstva MiSeVi a pár domácich ochotníkov z farnosti rozdávali všetkým obyvateľom „Poštu pre teba“. V sobotu 15. apríla pri návšteve jednotlivých domácností v Bohdanovciach a Šelpiciach pozvali ľudí na misie, dali im program a vysvetlili im, v čom spočíva zmysel farských misií. Nasledujúcu nedeľu slúžil vo farnosti sväté omše P. Dominik Pavol CM, ktorý pri misijnej kázni pozval všetkých veriacich, priblížil im obsahovú náplň týždňa misií a povzbudil farníkov k intenzívnej modlitbovej a duchovnej príprave na misie.
 
Misie v Bohdanovciach nad Trnavou sa začali v sobotu 22. marca otváracou svätou omšou vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla spojenou s „odovzdaním“ farnosti misionárom. Miestny farár František Mrkva predniesol modlitbu za misionárov a odovzdal štólu - symbol kňazskej moci. P. Pavol v homílii objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu generálnej svätej spovede. Misie, ktoré konajú duchovní synovia sv. Vincenta de Paul sú zamerané na fenomén generálnej svätej spovede. Program pokračoval v jednotlivé dni svätými omšami s misijnými kázňami na rôzne témy. Nechýbali stretnutia s mládežou a deťmi, stavovské náuky pre mužov a ženy, sprievod na cintorín s pobožnosťou za zosnulých, adorácia na spôsob Taizé, obnova manželských sľubov, večerná krížová cesta ulicami obce, spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, prezentácia Zázračnej medaily divadelným spôsobom, návšteva chorých v domácnostiach a mnohé iné. Misionári ponúkli aj aktivitu s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. P. Dominik najmenším účastníkom misií prístupným spôsobom sprostredkoval základné pravdy viery počas svätých omší za účasti detí. Nechýbali ani rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa deti zapájali s veľkým záujmom.
 
Farnosť tvorí obec Bohdanovce nad Trnavou a filiálna obec Šelpice. Program prvej a poslednej nedele prebiehal vo farskom kostole aj v Kostole Krista Kráľa v Šelpiciach. Obec Bohdanovce nad Trnavou má viac okolo 1 500 obyvateľov a rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v 14. stor., neskôr bol viackrát prestavovaný až do dnešnej podoby. Od 70. rokov minulého storočia do roku 1990 bola k Bohdanovciam pričlenená obec Šelpice. V referende v roku 1990 občania oboch častí rozhodli o rozdelení obce na dve samostatné samosprávne jednotky.
 
Sviatosť zmierenia sa vysluhovala vo farskom kostole dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do momentu, kedy to bolo potrebné. V úvodnú nedeľu misií boli sväté omše o 8:30 v Šelpiciach a o 10:00 v Bohdanovciach. Popoludní o 15:00 bolo stretnutie s mládežou a o 17:00 stavovská náuka pre mužov. V pondelok P. Pavol a P. Alojz navštívili vedenie miestnej samosprávy a ZŠ a MŠ. Popoludní bola svätá omša za účasti detí. Svätú omšu spevom sprevádzala laická misionárka a spolupracovníčka misijného tímu Mária, ktorá z miestnych detí vytvorila krásny spevokol. Večer sa konala stavovská náuka pre ženy. V utorok misionári navštívili svojho spolubrata, otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý sa zaujímal o dielo ľudových misií na území jeho arcidiecézy. Počas nasledujúcich dní misijný program pokračoval s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií. V sobotu popoludní bol program pre mladých, ktorý si pripravili seminaristi Misijnej spoločnosti Samuel Mladý a Peter Ťažký a povzbudili ich v objavovaní vlastného povolania. Počas večernej svätej omše sa požehnali a odovzdali dve putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a predtým deti zahrali divadelné predstavenie o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré.
 
Misie sa uzavreli v nedeľu 30. apríla dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 14:00 bolo spoločné ukončenie misií. Začalo sa vystavením Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom miestny pán farár poďakoval veriacim za pomoc pri organizovaní misií a aj celému misijnému tímu. Za všetkých prítomných sa poďakovali viacerí farníci a deti. Následne sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnali misijné kríže pre farnosť aj filiálku a misijné krížiky i devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Misionári potom „vrátili“ farnosť pánovi farárovi Františkovi a každý z prítomných si osobne uctil misijný kríž a mohol tak získať plnomocné odpustky. Sväté misie vo Farnosti Bohdanovce nad Trnavou sa konali po 13 rokoch, ktoré taktiež viedli pátri vincentíni. Na záver sa veriaci osobne rozlúčili s misionármi.
 
TO ABU informoval P. Dominik Pavol CM
 
facebook sharing button Zdieľaj
Tím Misijnej spoločnosti viedol farské misie v Bohdanovciach nad Trnavou

Spoločné ukončenie misií sa začalo vystavením Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Úplne na konci sa veriaci sústredili na priestranstve pred kostolom, kde sa požehnali misijné kríže pre farnosť aj filiálku a misijné krížiky i devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. (Foto: facebook/Slovenský misijný tím Misijnej spoločnosti)

NOVINKY