Teologický deň sa niesol v duchu Roka Sedembolestnej

TRNAVA 18. marca 2014 - V utorok 18. marca dopoludnia sa kňazi Trnavskej arcidiecézy stretli v priestoroch Arcibiskupského úradu na Teologickom dni. Tématicky bol zameraný na Rok Sedembolestnej Panny Márie, vyhlásený Konferenciou biskupov Slovenska od 1. januára do 31. decembra 2014.

"Bratia! Nenazývam vás, ako sa to v minulosti často robilo, súdruhmi, pánmi, či kolegami, ale nazývam vás bratmi", začal krátky príhovor na začiatku utorňajšieho stretnutia kňazov trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na prítomných apeloval, aby jednota medzi kňazmi nezostala iba deklarovaná, ale skutočne aj prežívaná. Len tak je to skutočná čnosť vychádzajúca z Kristovho evanjelia. Iba tak môžeme hovoriť o skutočnom bratstve. "My musíme byť v našom účinkovaní medzi ľuďmi výkričníkmi a v žiadnom prípade nie otáznikmi! Obnova celej Trnavskej arcidiecézy, ku ktorej sme pozvaní v tomto prebiehajúcom Roku Sedembolestnej Panny Márie, môže byť účinná, ak príde predovšetkým k zmene nás samých", zakončil úvodné slovo arcibiskup Orosch.
 
Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, cirkevný historik Mons. Jozef Haľko sa vo svojej prednáške "Dejiny úcty k Sedembolestnej Panne Márii na území Slovenska" zameral na mariánsku úctu k Sedembolestnej Panne Márii z pohľadu svetového cirkevného diania a následne urobil prierez dejinami tejto úcty v Uhorsku, neskôr na území samotného Slovenska. V druhej časti prednášky štatisticky zhodnotil, aká vysoká bývala účasť veriacich na púťach v Šaštíne na základe prijatých svätých prijímaní. Prednášajúci výborne zhodnotil aj mariánsku úctu k Sedembolestnej v Šaštíne počas komunistického útlaku, keď zo strany totalitnej vládnej moci v bývalom Československu dochádzalo k rôznym represiám na zamedzenie pútnických aktivít. Biskup Jozef Haľko obohatil svoju prednášku v jej závere historickým prameňom - zvukovým záznamom príhovoru trnavského apoštolského administrátora Mons. Júliusa Gábriša vo Vatikánskom rozhlase z roku 1980.
 
Druhým prednášajúcim bol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mons. Marián Šuráb, ktorý prítomným kňazom hovoril na tému "Mariánske homílie so zreteľom na úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Mariánska úcta určite vplýva na každodenný život každého veriaceho. Z týchto skúseností ľudí môžu kazatelia veľmi veľa načerpať, aby tak mohli aplikovať do svojich homílii reálne homiletické rady a povzbudenia. Takto sa dá častokrát zabrániť i niekedy zbytočnému radikalizovaniu tejto úcty medzi veriacimi.
Po krátkom diskusnom príspevku ubabského titulárneho biskupa Mons. Dominika Tótha a niekoľkých otázkach prítomných kňazov zakončili Teologický deň v priestoroch Arcibiskupského úradu poludňajšou modlitbou Anjel Pána.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Teologický deň sa niesol v duchu Roka Sedembolestnej

Účastníci Teologického dňa kňazov Trnavskej arcidiecézy počas prednášok. (ilustračné foto: archív ABÚ)

NOVINKY