Teologický deň o Eucharistii v Mostovej

V piatok, 25. októbra 2019 sa v Mostovej konal teologický deň venovaný téme Eucharistie, ako súčasť prípravy Trnavskej arcidiecézy na Medzinárodný teologický kongres, ktorý sa uskutoční v roku 2020 v Budapešti.

Stretnutie sa začalo svätou omšou vo farskom kostole, ktorú za účasti mnohých kňazov celebroval trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch. Po bohoslužbe nasledovala adorácia pred Oltárnou sviatosťou.
 
Následne v kultúrnom dome odzneli tieto prednášky:
Vdp. Dr. Kornel Fábry (tajomník MEK Budapesť): Eucharistia, ako sviatosť sebadarovania.
Vdp. ThBac. Ľubomír Urbančok (tajomník arcibiskupa): Apoštolský list pápeža Benedikta XVI. „Summorum pontificum” a Eucharistia.
Vdp. ThDr. János Karaffa, PhD. (farár v Jahodnej): Predobrazy Eucharistie v Starom zákone.
Vdp. Dr. Lajos Kerényi SchP. (piarista, Budapesť): Eucharistia ako obeta.
Vdp. Doc. Dr. Antal Szlávik, PhD. (farár v Mostovej): Vzťah svätej Juliany Falconieri a Terézie Neumannovej k Eucharistii.
 
Podujatie ponúklo mnoho cenných duchovných impulzov k reflexii nad tajomstvom Eucharistie.
Teologický deň o Eucharistii v Mostovej

SPRÁVY

 

NOVINKY