Svätý Mikuláš na Arcibiskupskom úrade

V nedeľu 9. decembra v popoludňajších hodinách prišiel na Arcibiskupský úrad svätý Mikuláš. Mladí zo spoločenstva "Katedrálnici" pripravili v priestoroch jedálne v srdci arcidiecézy program pre deti na tému „Ako kráčať po ceste adventom so sv. Jánom Krstiteľom?".

Deti sa dozvedeli pomocou krátkych príhovorov a aktivít, ako sv. Ján Krstiteľ pripravoval cestu na príchod Ježiša Krista. Počas aktivít si deti mohli nalepiť na pripravenú cestu svoje dobré skutky a na zrkadlách im bolo priblížené, že aj oni môžu odrážať Božie svetlo do svojho okolia. Program bol spestrený zaujímavými detskými hrami. Celé stretnutie vyvrcholilo príchodom sv. Mikuláša, ktorý každé dieťa obdaroval sladkým darčekom.
(autor: spoločenstvo Katedrálnici)
 
Jeden z členov spoločenstva "Katedrálnici" nám napísal svoj pohľad na mikulášsky večierok, ktorý vám ponúkame v plnom znení:
 
Dňa 9. decembra 2012 popoludní sa stala na Arcibiskupskom úrade, v jeho jedálni, podivuhodná udalosť, mikulášsky večierok, ktorý zorganizovali Katedrálnici pod vedením dp. Janka Vida a dp. Janka Hallona. Túto radostnú udalosť si prišlo pozrieť približne 30 detí. Úvodnú katechézu si pripravili Michal Koricina s Dominikom Polonyim. Mišo sa zameral na osobu najväčšieho proroka všetkých čias sv. Jána Krstiteľa, ktorý zasvätil svoj život tomu, aby ľudí pripravoval na príchod Mesiáša, Pánovho Pomazaného, Ježiša. Vyzýval ľudí, aby sa kajali a pripravovali cestu Pánovi.
Toto je veľmi vhodné najmä teraz v období adventu, kedy sa celý kresťanský svet pripravuje na príchod Ježiša, ktorý sa každoročne uskutočňuje na Vianoce. Jánova výzva kajajte sa, pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky, sa týka nás všetkých. Advent je najvhodnejšie obdobie, aby sme sa lepšie zamysleli nad svojím životom a tiež sa snažili očistiť si srdcia od nečistôt hriechu a stanovili si do budúcnosti nejaké ciele a predsavzatia. Naše srdcia by mali byť čisté na príchod Lásky, ktorá sa zrodila v osobe malého dieťaťa, jednorodeného Božieho Syna. Pripravili sme si skupinovú aktivitu, ktorá s adventom úzko súvisí. Z papiera sme vystrihli dlhú, kľukatú cestu, na konci ktorej bol Ježiško uložený v jasličkách. Na cestu si deti mali prilepiť stopu, na ktorú si napísali, aký dobrý skutok vykonali, lebo jedine cesta vytvorená zo spoločných dobrých skutkov vedie k Ježišovi.
 
Po duchovnej časti nasledovala zábavná časť nášho večierku, o ktorú sa najskôr postaral mladý člen nášho spoločenstva, kúzelník, Kristián Čačala. Po jeho fantastickom vystúpení sme sa v miestnosti spoločne hrali rozličné hry.
 
A čo ostávalo na koniec? Aký by to bol mikulášsky večierok bez svätého Mikuláša? Samozrejme, že sa nakoniec v jedálni ukázal aj svätý biskup Mikuláš osobne. Katedrálnik Marek Hlavatý v červenom ornáte s mitrou na hlave a berlou v ruke vyzeral presne ako Mikuláš. Sprevádzali ho dvaja anjeli z nášho spoločenstva Lívia Hoštáková a Martina Hudcovičová a spolu s nimi prišiel aj čert Ján Kubovič. Deti Mikulášovi zarecitovali peknú básničku a zaspievali pesničku, za čo si od neho zaslúžili balíčky s čokoládou.
 
Bodkou za celým radostným večerom bola skupinová fotografia, ktorá nám neviditeľný, ale nezabudnuteľný a hlavne hlboko do nášho srdca vštepený zážitok z tohto podujatia zveční a zviditeľní aj pre iných. Vždy pri pohľade na túto fotku si spomenieme na nevýslovnú radosť, ktorú sme zažili tento večer a ktorá v našich srdciach pravdepodobne ostane po celý rok.
 
Svätý Mikuláš na Arcibiskupskom úrade

"Katedrálnici" so svätým Mikulášom

SPRÁVY

 

NOVINKY