Sv. omšu pre Maďarov celebroval na Novéne biskup z Győru

TRNAVA 19. novembra 2014 - Maďarsky hovoriaci veriaci z jednotlivých diecéz Slovenska v sobotu 15. novembra napoludnie sa v naplnenej bazilike zúčastnili na tradičnej púti k Panne Márii v rámci Trnavskej novény. Hlavným celebrantom svätej omše bol Mons. Lajos Pápai, diecézny biskup Győrskej diecézy. Spolu s ním koncelebrovali Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a kňazi z južného Slovenska.

Na začiatku svätej omše sa trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch poďakoval Mons. Lajosovi Pápaimu za prijatie pozvania a za jeho stálu ústretovosť, veľkodušnosť, starostlivosť a pomoc najmä pri výchove bohoslovcov, ktorí za Trnavskú arcidiecézu študujú v győrskom seminári. Prejavil tiež radosť nad skutočnosťou, že pred dvoma týždňami navštívili Trnavu a boli prijatí i na Arcibiskupskom úrade všetci predstavení a seminaristi győrskeho seminára.
 
Győrsky biskup Pápai prítomným pútnikom vo svojom príhovore prezradil, že nosí toto kráľovské mesto vo svojom srdci. Dôvodom je fakt, že jedna z jeho starých mám pochádzala z Trnavy. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že v pôsobivej barokovej katedrále v Győri sa tiež nachádza milostivý zázračný obraz slziacej Panny Márie. Biskup Pápai sa vo svojej homílii zameral na tému: Panna Mária ako pomocnica v manželských problémoch.
 
Na záver svätej omše, na základe odporúčania kňazov i laikov, po dôkladnom zvážení arcibiskup Orosch spolu s biskupom Pápaiom odovzdali už tradičné ocenenie Ruža sv. Alžbety. Tohtoročnými maďarsky hovoriacimi laureátmi tohto ocenenia sú manželia Gábor a Katalin Kara z farnosti Búč, Krisztina Vadkerti z farnosti Kráľová nad Váhom a Péter Erdős z Kráľovičových Kračian. Trnavský arcibiskup Ján Orosch zdôraznil, že služba ocenených je prínosom pre miestnu Cirkev, a to najmä preto, že ju už dlhý čas vykonávajú s mimoriadnym zápalom, horlivo a s úprimným srdcom. Za túto službu a horlivosť nech je tou pravou odmenou sám Pán Ježiš Kristus, na ktorého väčšiu česť a slávu svoju službu vykonávajú.
 
informoval Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Sv. omšu pre Maďarov celebroval na Novéne biskup z Győru

Sprievod po svätej omši z Baziliky sv. Mikuláša na farský úrad. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY