Svätomartinský sprievod sa podarilo zorganizovať aj vo farnosti Šaľa

ŠAĽA 17. novembra 2022 - Detská svätá omša pokračovala vo sviatok svätého Martina, v piatok 11. novembra, lampiónovým sprievodom a agapé.

Obnovenie tradície svätomartinských sprievodov vo farnosti Šaľa prilákalo na večernú svätú omšu a následný sprievod asi stopäťdesiat účastníkov - a to napriek chladnému počasiu. Vdp. Peter Nagy, dekan farnosti Šaľa, deťom aj v homílii zdôraznil, ako bol svätý Martin ochotný robiť dobro, a povzbudil ich, aby aj ony boli nositeľmi dobra tam, kde sú. Sprievod rodín s početnými malými deťmi sa z pešej zóny za sprievodu gitár a spevu presunul na farský dvor, kde pokračovalo bezprostredné agapé všetkých prítomných pri chutnom občerstvení.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Svätomartinský sprievod sa podarilo zorganizovať aj vo farnosti Šaľa

Obnovenie tradície svätomartinských sprievodov vo farnosti Šaľa prilákalo na večernú svätú omšu a následný sprievod asi stopäťdesiat účastníkov. (Foto: Morees Gaggi)

NOVINKY