Svätá stolica vydala dokument o správe rehoľného majetku

VATIKÁN 6. marca 2018 - Za účasti kardinála Braz de Aviza, prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, dnes v Ríme predstavili publikáciu „Ekonómia v službe charizme a misii“ z Vatikánskeho vydavateľstva LEV.

Týmto textom chce Svätá stolica pomôcť inštitútom zasväteného života a spoločnostiam apoštolského života, ktoré v poslednom čase vo viacerých prípadoch čelia problémom spojenými so spravovaním ekonomických dobier. Vzhľadom k tomu vyzvala zasvätených, aby si viac uvedomovali dôležitosť ekonomiky.

S cieľom dať k dispozícii kritériá a praktické usmernenia pre správu majetku sa konali dve medzinárodné sympóziá. Na ich základe boli vypracované Usmernenia pre správu ekonomických dobier v inštitútoch zasväteného života a v spoločnostiach apoštolského života, ako aj dnes predstavený dokument.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Svätá stolica vydala dokument o správe rehoľného majetku

Na ilustračnom foto prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, kardinál Braz de Aviz. (Zdroj foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY