Stretli sa kňazi sprevádzajúci pútnikov

V utorok 11. decembra sa na Arcibiskupskom úrade v Trnave stretli slovenskí kňazi sprevádzajúci pútnikov na zasadaní Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov. Stretnutie sa začalo svätou omšou v arcibiskupskej Kaplnke svätého Kríža, ktorej hlavným celebrantom bol predseda Rady, trnavský apoštolský administrátor "sede vacante" Mons. Ján Orosch.

Po svätej omši pokračovalo zasadanie príhovorom predsedu Rady, biskupa Oroscha, ktorý vo svojom príspevku hovoril o rozličných zvykoch, tradíciách, či mentalitách ľudí žijúcich vo všetkých krajinách sveta. Pozerajúc na rozličné kultúry, ktoré vo svete existujú, nezabúdajme na to, že "Svätý Otec Benedikt XVI. odporúča spoznávať tieto krajiny a nechať sa obohatitť ich kultúrami..." Kardinál Veglió pri jednej príležitosti povedal, že skoro jedna miliarda ľudí vycestuje do zahraničia. Je to obrovská masa, ktorú tiež treba vedieť osloviť. Prvým krokom takéhoto oslovenia je evanjelizácia a až potom môže prísť na rad katechizácia, pretože "tí, ktorí vchádzajú do našich kostolov, chcú počuť viac ako jednoduchú históriu a vidieť niečo viac ako iba umenie. Týka sa to či už turistu alebo veriaceho pred umením. Vidieť a počuť niečo viac. Viac ako pekné múry našich chrámov. Sme volaní ukazovať ozajstný Chrám, Ježiša Krista, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Aj sv. Gregor Veľký obhajoval maľby v chráme s tým, že veriaci človek by mal po jej zhliadnutí prejsť od «visio» k «adoratio»", uzavrel túto tému biskup Orosch slovami pápeža Benedikta XVI.
 
Vo svojom príspevku sa ešte dotkol problematiky pastorácie ľudí, ktorí nemajú trvalé bydlisko, pretože sú neustále na cestách, ako napr. cirkusanti.
Veľmi kládol na srdce prítomným kňazom aktívnym v pastorácii pútnikov, aby brali ako dôležitú vec aj odozvy pútnikov, ktorých sprevádzajú po rozličných pútnických miestach, čím môže byť napr. aj opätovné prihlásenie sa veriaceho človeka na tú istú púť.
 
Stretnutie potom pokračovalo prednáškou P. Pia Kalinského, OFM o celosvetom stretnutí Pápežskej rady pre migrantov a pútnikov, ktoré spoluorganizovala s prelatúrou Cancún a mexickou biskupskou konferenciou v Chetumale. Kongres sa niesol v duchu motta: "rozdielny turizmus" a zúčastnili sa na ňom kňazi i laici zapojení do pastoračnej a profesnej oblasti zo 40 krajín a 4 svetadielov.
"Výsledky kongresu sú adresované tým, ktorí majú na starosti evanjelizáciu Cirkvi, rovnako ako tým, ktorí sú aktívne zapojení do fenoménu turizmu vo svete", povedal páter Kalinský.
 
Rada KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov pokračovala v zasadaní zhodnotením svojej činnosti v uplynulom roku 2012.
Zhrnutím činnosti kňazov pracujúcich s pútnikmi v roku 2012 sa jej dnešné celodenné zasadanie na Arcibiskupskom úrade v Trnave skončilo.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stretli sa kňazi sprevádzajúci pútnikov

Kňazi sprevádzajúci pútnikov na stretnutí Rady pre migrantov, utečencov a pútnikov

NOVINKY