Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave oslávila 30 rokov

TRNAVA 25. novembra 2022 - Slávnosťou poďakovania Pánu Bohu za okrúhle výročie Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury si v Trnave vo štvrtok 24. novembra pripomenuli 30 rokov jej existencie. Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri tejto príležitosti celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovalo viacero prítomných kňazov z arcibiskupskej kúrie a samotnej školy.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v homílii poukázal na úlohu a poslanie katolíckej školy v 21. storočí. Prítomným aktualizoval odkaz patrónky školy blahoslavenej Laury Vicuňovej, ktorá obetovala svoj život za obrátenie svojej matky od nemorálneho života.
 
Nasledovala slávnostná akadémia v historickej sále Marianum. V úvode zaznela nová hymna školy v podaní školského gospelového spevokolu, po ktorej sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Ľuboš Hašan. Sviatočnú atmosféru umocnilo predstavenie nového erbu školy, ktorého autorom je herold Slovenska Ladislav Vrteľ. Erb slávnostne odovzdala riaditeľovi školy riaditeľka štátneho archívu v Bratislave Lenka Bartalošová so sprievodom.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch si v krátkom príhovore zaspomínal na prvé roky fungovania jubilujúcej cirkevnej školy a odovzdal škole Pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy. Z rúk arcibiskupa prevzal riaditeľ školy i dekrét, ktorým mu bol udelený titul honorárny assessor Trnavského arcibiskupského stolca. Milou súčasťou programu bolo vystúpenie bývalých študentov školy, ktorí sa prezentovali slovom alebo umeleckým vystúpením.
 
Atmosféru umocnil scénický tanec v podaní súčasných študentiek, ktorým vyjadrili odkaz patrónky školy „byť svetlom“ a tak sprostredkovať ľuďom dnešnej doby svetlo Kristovej pravdy a lásky. Slávnostnú akadémiu ukončil riaditeľ školy Ľuboš Hašan slovami poďakovania prítomným hosťom za ich účasť na slávnosti pri príležitosti 30. narodenín školy.
 
TO ABU informovalo vedenie
Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury v Trnave oslávila 30 rokov

Milou súčasťou programu bolo vystúpenie bývalých študentov školy, ktorí sa prezentovali slovom alebo umeleckým vystúpením. (Foto: Archív SOŠ pedagogickej bl. Laury)

NOVINKY