Stanovisko TA k tlačovej informácii ohľadne zápisu majetku

TRNAVA 14. augusta 2014 - V týchto dňoch bolo voči Trnavskej arcidiecéze, ohľadne právoplatného zápisu majetku do katastra nehnuteľností, vznesené obvinenie z "nevídanej lúpeže". Toto obvinenie vzniesol prostredníctvom tlačovej informácie anonymne niekto, kto sa vydáva za „Najvyšších rehoľných predstavených Rádu svätého Benedikta so sídlom v Komárne“. Vedenie Trnavskej arcidiecézy reaguje na uvedenú tlačovú informáciu stanoviskom, ktoré vám prinášame v plnom znení:

Trnavská arcidiecéza všetky svoje kroky zameriava na ochranu a riadnu správu jej zvereného cirkevného majetku v zmysle Kódexu kánonického práva. Trnavskou arcidiecézou neboli nikdy urobené žiadne kroky, ktorými by hrozila ujma Katolíckej cirkvi. Na základe rozhodnutia Svätej Stolice, osvedčeného dokumentom Štátneho sekretariátu č. 3981/11/RS a všetkých relevantných historických a právnych dokumentov, vykonala právoplatný zápis majetku, ktorý patrí Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze. S týmto dokumentom bola oboznámená tak Konferencia biskupov Slovenska ako aj Maďarská biskupská konferencia prostredníctvom apoštolských nunciatúr v obidvoch štátoch. S týmto rozhodnutím bola oboznámená aj fyzická osoba – ekonóm, ktorý vystupuje v mene benediktínskeho domu v Komárne.
 
Preto Trnavská arcidiecéza odmieta obvinenia, ktoré boli proti nej vznesené anonymne niekým, kto sa vydáva za „Najvyšších rehoľných predstavených Rádu svätého Benedikta so sídlom v Komárne“. Tento útok Trnavská arcidiecéza vníma ako provokáciu hnanú osobnými záujmami istých osôb, ktoré boli odstavené od spravovania cirkevných majetkov.
 
Podľa záznamov Trnavskej arcidiecézy sa v Komárne nenachádzajú žiadni „Najvyšší rehoľní predstavení Rádu svätého Benedikta so sídlom v Komárne“. Žiadni takíto cirkevní predstavitelia nie sú Trnavskej arcidiecéze známi. Trnavská arcidiecéza vníma tieto obvinenia ako neodôvodnený hrubý zásah do svojich práv. V tejto súvislosti bude vykonaná hĺbková ekonomická analýza nakladania s týmto cirkevným majetkom za celé uplynulé obdobie.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stanovisko TA k tlačovej informácii ohľadne zápisu majetku

NOVINKY