Stanovisko ohľadne oplotenia pozemku a "Parčíka pri Synagóge" v Trnave

TRNAVA 8. novembra 2022 - Na hovorcu Trnavskej arcidiecézy sa obrátili niektoré médiá s otázkami ohľadne oplotenia pozemku pri budove Stephanea a projektu "Parčík pri Synagóge". K týmto otázkam vydala Trnavská arcidiecéza stanovisko, ktoré vám prinášame v plnom znení.

----
 
Stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy
k otázkam novinárov ohľadne oplotenia pozemku pri budove Stephanea a projektu „Parčík pri Synagóge“
 
1. V budove Stephanea (bývalý Detský domov) sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou objektu, pričom v týchto dňoch začala prvá etapa tejto rekonštrukcie, a to oprava južnej strany fasády, ktorá bola Mestu Trnava ako stavebnému úradu riadne ohlásená a Mestom Trnava ako stavebným úradom odsúhlasená. Ďalšia etapa - rekonštrukcia objektu ako celku bude realizovaná v nasledujúcom období na základe stavebného povolenia, o vydanie ktorého Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza požiada s ohľadom na svoje finančné možnosti, keďže celková rekonštrukcia danej budovy je veľmi nákladná a v súčasnej situácii je potrebné jednotlivé investície dôkladne zvažovať.
 
2. Pozemok, nachádzajúci sa bezprostredne vedľa budovy Stephanea, je vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy, a predstavuje jediný prístupový a obslužný priestor k tejto budove, ktorá je historicky významnou národnou kultúrnou pamiatkou a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu.
 
3. Vzhľadom na vyššie uvedené a s poukazom na stanovisko Mesta Trnava vydané k ohláške stavebných úprav - opravy južnej strany fasády budovy, ale aj v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z., podľa ktorej je stavebník povinný stavenisko v zastavanom území oplotiť, sa po konzultácii s KPU pripravuje na hranici nášho pozemku vybudovanie dočasného oplotenia staveniska, ktoré má slúžiť na ochranu nášho majetku - budovy Stephanea a taktiež na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, t.j. na zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov, počas rekonštrukcie tejto historickej budovy.
 
4. Všetky doterajšie rokovania boli na neoficiálnej úrovni, v rovine predstavovania architektonických štúdií možného využitia daného priestoru, súčasťou ktorého je náš pozemok, avšak bez konkrétnych dohôd a záverov. Do dnešného dňa sa neuskutočnilo žiadne rokovanie na oficiálnej  úrovni medzi Mestom Trnava a Rímskokatolíckou cirkvou, Trnavskou arcidiecézou, a teda doposiaľ nedošlo k dohode o využití nášho pozemku v projekte „Parčík pri Synagóge“.
 
----
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stanovisko ohľadne oplotenia pozemku a "Parčíka pri Synagóge" v Trnave

Ilustračná snímka. (Foto: Milan Gigel)

SPRÁVY

 

NOVINKY