Stanovisko k článkom v denníkoch SME a ÚJ SZÓ

TRNAVA 29. decembra 2014 - Trnavská arcidiecéza dnes vydala stanovisko k článkom uverejneným v posledných hodinách na stránkach denníkov SME a ÚJ SZÓ. Prinášame vám ho v plnom znení:

Trnavská arcidiecéza dôrazne protestuje proti tvrdeniam, ktoré sa objavili v denníku SME a ÚJ SZÓ ohľadne dôvodov zrušenia Rádu sv. Benedikta v Komárne, v Slovenskej republike. Vyhlásenia laického správcu zrušeného takzvaného Rádu sv. Benedikta v Komárne sú zavádzajúce. Rovnako demagogické sú aj jednotlivé konštatovania, závery a polopravdy v článkoch v uvedených denníkoch. Ich jediným cieľom je zdiskreditovať Rímskokatolícku cirkev. V opačnom prípade by si autori článkov overili všetky nimi predložené tvrdenia a dali možnosť vyjadriť sa aj protistrane.
 
Takzvaný Rád sv. Benedikta v Komárne bol zrušený kompetentnou cirkevnou autoritou z dôvodu nenaplnenia stanovených podmienok k činnosti, ktoré vychádzajú z Kódexu kánonického práva. Takzvaný Rád sv. Benedikta v Komárne sa ani po takmer 20 rokoch od jeho vzniku neskonštituoval v komunitu formovanú tak, aby viedla pravý rehoľný život s benediktínskou spiritualitou. Rád za celé obdobie na Slovensku trvale nepôsobil a v Komárne nepobýval ani jeden rehoľník Rádu.
 
Rád sv. Benedikta v Komárne reprezentoval jedine hospodár – civilná osoba, ktorý mal spravovať majetky vrátené vládou Slovenskej republiky takzvanému Rádu sv. Benedikta v Komárne tak, aby táto komunita mohla na Slovensku pôsobiť a pracovať. Avšak je tu vážne podozrenie zo zneužitia právomoci a hospodárenia tohto pracovníka Rádu tak z hľadiska zákonov a legislatívy Slovenskej republiky, ako aj z hľadiska kánonického práva. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnej veci sa robia jednotlivé analýzy a komplexný audit, kým nebudú k dispozícii relevantné závery, nebudeme sa k veci vyjadrovať. Na základe jednotlivých výsledkov šetrenia sa podniknú aj adekvátne právne kroky voči osobám, ktoré zneužili takzvaný Rád sv. Benedikta v Komárne.
 
Rád sv. Benedikta v Komárne, v Slovenskej republike, vznikol na základe súhlasu Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy ako jej subjekt, ktorý bol aj takto evidovaný a legalizovaný v Slovenskej republike. V právomoci Trnavskej arcidiecézy v rámci svetského i cirkevného práva je nielen mu vydať povolenie na pôsobenie, ale ho aj podľa vlastného zváženia zrušiť. Majetok, ktorý získal takzvaný Rád sv. Benedikta, aby mohol vykonávať cirkevnú činnosť, je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi. Na základe rozhodnutia publikovaného v apoštolskej konštitúcii Praescriptionum Sacrosancti Concilii z 30. decembra 1977, kde boli ustanovené cirkevné pravidlá, prešli 30. decembra 1977 všetky majetkové práva Teritoriálneho opátstva sv. Martina na Panónskej hore v Maďarsku na Rímskokatolícku cirkev, Trnavskú arcidiecézu. Toto rozhodnutie o právnych skutočnostiach viažucich sa k právam a právnom nástupníctve v prospech Trnavskej arcidiecézy potvrdila Svätá stolica opätovne v roku 2011 vydaním potvrdenia, kde zhrnula tieto skutočnosti. Na základe týchto právnych skutočností boli všetky majetky, ktoré doteraz požíval nefunkčný Rád sv. Benedikta v Komárne, späť prepísané na Cirkev na Slovensku, a to v intenciách zákonov Slovenskej republiky a podľa inštrukcií Svätej Stolice.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stanovisko k článkom v denníkoch SME a ÚJ SZÓ

NOVINKY