Spomíname si na biskupa Dominika, pred 5 rokmi sa vrátil do domu Otca

TRNAVA 16. mája 2020 - Dnes uplynulo 5 rokov od momentu, keď si Pán života a smrti povolal do Večnosti biskupa Mons. Dominika Tótha. Pri tejto príležitosti slávili v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spomienkovú svätú omšu.

V ranných hodinách dňa, keď si pripomíname 5. výročie odchodu otca biskupa Dominika Tótha do domu Nebeského Otca, slávil emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol v Katedrále sv. Jána Krstiteľa spomienkovú svätú omšu za nesmrteľnú dušu tohto svojho najbližšieho spolupracovníka v Pánovej vinici, ktorý bol v rokoch 1990 - 2004 pomocným biskupom vtedajšej Trnavskej, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Spolu s emeritným arcibiskupom koncelebroval spomienkovú svätú omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a dve desiatky kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie i Trnavského dekanátu.
 
Veriaci, prítomní na svätej omši, medzi ktorými bol nie malý počet Bohu zasvätených osôb, si v homílii mohli vypočuť slová o živote biskupa Tótha v podaní priameho svedka - emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Tento významný mariánsky biskup Dominik, ktorý veriacich učil hlbokej láske k Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, je dodnes v Trnave známy svojím láskavým prístupom k veriacim a nezabudnuteľným humorom. Zaujímavou črtou jeho biskupskej služby je i skutočnosť, že sa snažil ísť takmer každý večer do farského Kostola sv. Mikuláša (dnes Bazilika sv. Mikuláša) a sadnúť si do spovednice, aby vysluhovaním sviatosti zmierenia penitentom sprostredkoval Božie milosrdné odpustenie ich hriechov.
 
Biskup Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Šuranoch - Kostolnom Seku. Po rokoch štúdií bol 12. júna 1949 v Bratislave vysvätený za kňaza. V roku 1949 sa stal kaplánom v Komárne. Od roku 1952 pôsobil ako ceremoniár Biskupského úradu v Trnave. V roku 1964 sa stal administrátorom v Plaveckom Petri. Od roku 1968 pôsobil ako administrátor v Leviciach a od roku 1970 v Dunajskej Lužnej. V roku 1973 mu bol komunistickým totalitným režimom odobratý štátny súhlas a až do roku 1977, keď sa stal kaplánom vo Vrábľoch, bol mimo pastorácie. V roku 1981 sa stal administrátorom v Dolnom Piali.
 
Dňa 13. mája 1989 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. Zhruba o rok, 17. marca 1990, bol pápežom sv. Jánom Pavlom II. vymenovaný za titulárneho biskupa ubabského. 16. apríla 1990 bol, spolu s Vladimírom Filom, emeritným rožňavským biskupom, v Trnave konsekrovaný za biskupa.
 
Po skoro 14 rokoch aktívnej biskupskej služby sa vzdal úradu z dôvodu veku a odo dňa 2. apríla 2004 bol bývalým bratislavsko-trnavským pomocným biskupom. Odvtedy žil na zaslúženom odpočinku najprv v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu, neskôr, po odchode z Trnavy, v kláštore rehole verbistov v Nitre.
 
Mons. Dominik Tóth sa vrátil do domu Otca po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu v sobotu 16. mája 2015. Zomrel vo Fakultnej nemocnici v Nitre vo veku 89 rokov života, 65 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby.
 
Spomíname si na biskupa Dominika, pred 5 rokmi sa vrátil do domu Otca

Na ilustračnej snímke je zachytený moment zo slávnostného zasadnutia trnavského Mestského zastupiteľstva 3. marca 2013, na ktorom udelili čestné občianstvo mesta Trnava titulárnemu biskupovi ubabskému Mons. Dominikovi Tóthovi. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY