Spoločnosť Ježišova na Slovensku má novokňaza, vysviacku prijal v Trnave

TRNAVA 12. apríla 2021 - Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu 10. apríla prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.

Slávnosť kňazskej vysviacky bola ohlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave a konala sa pri dodržaní protipandemických opatrení. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších.
 
Vladyka Cyril v homílii vychádzal z evanjelia Tomášovej nedele. Poukázal na skúsenosť apoštolov so vzkrieseným Kristom, ku ktorej sú pozvaní všetci kresťania a z ktorej špecifickým spôsobom čerpal aj svätý Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov. Vladyka sa zamyslel aj nad poslaním Spoločnosti Ježišovej v dnešných časoch vychádzajúc pritom zo základných jezuitských hesiel: Amici in Domino - priatelia v Pánovi, minima Societas - malé spoločenstvo; Ite, inflammate omnia - Choďte sa zapáľte všetko; Ad maiorem Dei gloriam - Všetko na Božiu slávu. Tak novokňazovi ako aj celej reholi poprial, aby nezabúdali na "sväté" nadšenie a misijnú odvahu, ktoré sprevádzali celé generácie jezuitov a pomáhali im zvládať aj tie najťažšie úlohy, ktoré im Cirkev zverila.
 
Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity (TFTU) a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá). V rámci nej pracoval v Košiciach a v Írsku, kde sa venoval výchove a pastorácii študentov na stredoškolskom internáte. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave. Momentálne pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trnave.
 
Zdroj: jezuiti.sk
 
Spoločnosť Ježišova na Slovensku má novokňaza, vysviacku prijal v Trnave

Krátky fototermín novokňaza so svätiteľom a bratmi jezuitmi na nádvorí jezuitskej Rezidencie Najsvätejšej Trojice v Trnave. (Foto: Martin Halčák SJ)

SPRÁVY

 

NOVINKY