Na podujatí 7VRCHOV sa spoločne modlili za Trnavu

TRNAVA 16. júna 2015 - V nedeľu 14. júna sa v Trnave uskutočnilo modlitbové obchádzanie hradieb mesta pod názvom 7VRCHOV, ktoré pripravili viaceré trnavské spoločenstvá. 7 vrchov predstavuje 7 strategických oblastí spoločnosti, do ktorých chceme ako kresťania prinášať Božie kráľovstvo. Patria sem umenie & zábava & šport, vzdelávanie, náboženstvo, médiá, rodina, vláda, obchod.

Program sa začal už dopoludnia v Bernolákovom sade modlitbami chvál, ktoré tu prebiehali až do večera. Zároveň každú hodinu vyrážala skupinka ľudí, ktorí obchádzali mestské hradby a spolu sa modlili za jednotlivé oblasti. Vrch umenia, zábavy a športu začal svedectvom umelca Pavla Dominika Solára, ktorý rozprával o Božom pôsobení pri jeho tvorbe a povzbudil všetkých do modlitby za umelcov i športovcov v meste. Do modlitby chvál voviedol účastníkov chválový tím Spoločenstva Caritas z Križovian nad Dudváhom. Oblasť vzdelávania reprezentovala učiteľka základnej školy Zuzana Čačková, nasledujúce chvály viedla kapela Spoločenstva Katedrálnici. Osobné svedectvo v rámci vrchu náboženstva hovoril P. Michal Nižňanský OSPPE, ktorý tiež všetkých povzbudil k autentickému prežívaniu viery a rozhodnutiu nasledovať Ježiša v každej situácii. O premieňaní  a ovplyvňovaní sveta médií mal slovo moderátor kresťanského rádia a pastor Pavol Absolón; po jeho slovách bola modlitba chvál za túto oblasť, vedená skupinou Nový Život.
 
Počas popoludňajších hodín s krátkym slovom vystúpil aj poslanec NR SR a autor projektu Milovať a ctiť Richard Vašečka, ktorý zastupoval vrch rodiny a vlády. Zdôraznil, že rodiny so zdravými vzťahmi majú kľúčovú úlohu v spoločnosti a tiež ako je potrebné, aby sa kresťania angažovali v politike. Chvály počas týchto dvoch hodín viedli kapely Betel Band (Hlohovec) a Behold Worship (Sereď). Poslednou oblasťou, ktorá má v súčasnosti veľký vplyv a často ovláda všetky ostatné oblasti, je vrch obchodu. O svojich skúsenostiach a  osobných zážitkoch  porozprával manažér Peter Magát, ktorý pri svojej práci v biznise uplatňuje Božie princípy. Záverečné chvály viedol tím Domu modlitby z mesta Bratislava.
 
Počas celého popoludnia bola možnosť využiť stíšenie pri adorácii vo františkánskom kostole alebo sa zapojiť do off-stage aktivít v parku. Spoločenstvo Bazilikáni pripravilo pre deti zábavnú detskú zónu. V priebehu celého dňa sa na modlitbovom obchádzaní a programe zúčastnilo okolo 300 ľudí všetkých vekových kategórií z viacerých kresťanských spoločenstiev v meste a okolí. Organizátori ďakujú všetkým mediálnym partnerom a podporovateľom, otcom františkánom, Centru pomoci pre rodinu a najmä všetkým zúčastneným. Veria, že spoločná modlitba za mesto prinesie ovocie vo všetkých sférach a Trnava bude môcť zažívať Otcovo požehnanie vo väčšej miere.
 
TO ABU informoval Michal Koricina
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na podujatí 7VRCHOV sa spoločne modlili za Trnavu

Program sa začal už dopoludnia v Bernolákovom sade modlitbami chvál, ktoré tu prebiehali až do večera. (foto: tím 7VRCHOV, Zuzana Lupánová, Sára Petrášková)

NOVINKY