Na podujatí 7VRCHOV sa spoločne modlili za Trnavu

TRNAVA 16. júna 2015 - V nedeľu 14. júna sa v Trnave uskutočnilo modlitbové obchádzanie hradieb mesta pod názvom 7VRCHOV, ktoré pripravili viaceré trnavské spoločenstvá. 7 vrchov predstavuje 7 strategických oblastí spoločnosti, do ktorých chceme ako kresťania prinášať Božie kráľovstvo. Patria sem umenie & zábava & šport, vzdelávanie, náboženstvo, médiá, rodina, vláda, obchod.

Program sa začal už dopoludnia v Bernolákovom sade modlitbami chvál, ktoré tu prebiehali až do večera. Zároveň každú hodinu vyrážala skupinka ľudí, ktorí obchádzali mestské hradby a spolu sa modlili za jednotlivé oblasti. Vrch umenia, zábavy a športu začal svedectvom umelca Pavla Dominika Solára, ktorý rozprával o Božom pôsobení pri jeho tvorbe a povzbudil všetkých do modlitby za umelcov i športovcov v meste. Do modlitby chvál voviedol účastníkov chválový tím Spoločenstva Caritas z Križovian nad Dudváhom. Oblasť vzdelávania reprezentovala učiteľka základnej školy Zuzana Čačková, nasledujúce chvály viedla kapela Spoločenstva Katedrálnici. Osobné svedectvo v rámci vrchu náboženstva hovoril P. Michal Nižňanský OSPPE, ktorý tiež všetkých povzbudil k autentickému prežívaniu viery a rozhodnutiu nasledovať Ježiša v každej situácii. O premieňaní  a ovplyvňovaní sveta médií mal slovo moderátor kresťanského rádia a pastor Pavol Absolón; po jeho slovách bola modlitba chvál za túto oblasť, vedená skupinou Nový Život.
 
Počas popoludňajších hodín s krátkym slovom vystúpil aj poslanec NR SR a autor projektu Milovať a ctiť Richard Vašečka, ktorý zastupoval vrch rodiny a vlády. Zdôraznil, že rodiny so zdravými vzťahmi majú kľúčovú úlohu v spoločnosti a tiež ako je potrebné, aby sa kresťania angažovali v politike. Chvály počas týchto dvoch hodín viedli kapely Betel Band (Hlohovec) a Behold Worship (Sereď). Poslednou oblasťou, ktorá má v súčasnosti veľký vplyv a často ovláda všetky ostatné oblasti, je vrch obchodu. O svojich skúsenostiach a  osobných zážitkoch  porozprával manažér Peter Magát, ktorý pri svojej práci v biznise uplatňuje Božie princípy. Záverečné chvály viedol tím Domu modlitby z mesta Bratislava.
 
Počas celého popoludnia bola možnosť využiť stíšenie pri adorácii vo františkánskom kostole alebo sa zapojiť do off-stage aktivít v parku. Spoločenstvo Bazilikáni pripravilo pre deti zábavnú detskú zónu. V priebehu celého dňa sa na modlitbovom obchádzaní a programe zúčastnilo okolo 300 ľudí všetkých vekových kategórií z viacerých kresťanských spoločenstiev v meste a okolí. Organizátori ďakujú všetkým mediálnym partnerom a podporovateľom, otcom františkánom, Centru pomoci pre rodinu a najmä všetkým zúčastneným. Veria, že spoločná modlitba za mesto prinesie ovocie vo všetkých sférach a Trnava bude môcť zažívať Otcovo požehnanie vo väčšej miere.
 
TO ABU informoval Michal Koricina
 
Na podujatí 7VRCHOV sa spoločne modlili za Trnavu

Program sa začal už dopoludnia v Bernolákovom sade modlitbami chvál, ktoré tu prebiehali až do večera. (foto: tím 7VRCHOV, Zuzana Lupánová, Sára Petrášková)

SPRÁVY

 

NOVINKY