Smútočné oznámenie – úmrtie pána Ľudovíta Nagya

BALOŇ 2. novembra 2021 - S vierou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme, že v stredu 27. októbra odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi otec kňaza Trnavskej arcidiecézy, vdp. Pavla Nagya, farára v Baloni. Pán Ľudovít Nagy zomrel v 82. roku života po dlhej chorobe, zaopatrený svätými sviatosťami. Od roku 2011 bol nositeľom ocenenia Ruža sv. Alžbety.

Pohrebná svätá omša a pohrebné obrady budú slávené v stredu 3. novembra 2021 o 13:00 h vo farskom Kostole navštívenia Panny Márie v Baloni.
 
Pán Ľudovít Nagy sa stal v roku 2011 nositeľom ocenenia Ruža sv. Alžbety. Laureátmi tohto ocenenia sú ľudia, ktorí sa snažia vo svojom živote a povolaní nasledovať službu kresťanskej lásky núdznym - chorým, opusteným, deťom, starým, či bezdomovcom.
 
V mene Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, emeritných arcibiskupov a kňazov Trnavskej arcidiecézy, pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. V modlitbách myslíme na nesmrteľnú dušu nášho zosnulého brata Ľudovíta.
 
Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.
 
 
TO ABU informoval Mons. Róbert Kiss
 
facebook sharing button Zdieľaj
Smútočné oznámenie – úmrtie pána Ľudovíta Nagya

Ilustračná snímka. (Foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY