Slovenskí biskupi absolvujú v júni 2024 návštevu Ad limina apostolorum

BRATISLAVA 30. októbra 2023 - V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Jej súčasťou bude i spoločné stretnutie biskupov s pápežom Františkom. Biskupi sa s ním stretnú na osobnej audiencii v piatok 7. júna 2024. Na jednotlivých sekciách Rímskej kúrie budú diecézni a pomocní biskupi hovoriť o stave Cirkvi na Slovensku. Oficiálny harmonogram návštevy bude oznámený neskôr.

Prvá – samostatne slovenská – návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne bola v roku 1992. Ďalšie sa konali v rokoch 1998 (7. – 12. septembra) a 2007 (11. – 18. júna). Posledná návšteva tohto druhu sa konala v roku 2015 (8. – 14. novembra).
 
Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. V novodobých dejinách mali návštevy veľkú dôležitosť pre biskupov, prichádzajúcich z totalitárnych režimov. Tie biskupom spravidla odchod do Ríma zamedzovali, ale keď si to už vzhľadom na tlak medzinárodnej verejnej mienky nemohli dovoliť, bezprostredný kontakt s pápežom znamenal pre biskupov vždy veľkú vzpruhu a upevnenie jednoty s ním i celou Katolíckou cirkvou.
 
Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Návšteva hrobov sa koná prostredníctvom liturgických slávení.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Slovenskí biskupi absolvujú v júni 2024 návštevu Ad limina apostolorum

Slovenskí biskupi počas návštevy ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne v roku 2007. (Foto: Peter Zimen)

NOVINKY