Slávnostným Veni Sancte bohoslovci otvorili nový akademický rok

BRATISLAVA 27. septembra 2017 - V utorok 26. septembra slávili v bratislavskej Katedrále sv. Martina svätú omšu Veni Sancte, pri ktorej profesori, študenti, ale aj zamestnanci Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského prosili Ducha Svätého o pomoc a jeho dary v novom akademickom roku.

Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Spolu s ním koncelebrovali aj trnavský arcibiskup Ján Orosch a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
 
Po ukončení svätej omše a slávnostnej imatrikulácii nových študentov v Aule Benedikta XVI. sa trnavský arcibiskup Ján Orosch stretol s trnavskými bohoslovcami formujúcimi sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a študujúcimi na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Vo veľmi priateľskom rozhovore, ktorý sa niesol v duchu spomienok na uplynulé prázdniny, trnavský arcibiskup povzbudil prítomných bohoslovcov k otvorenosti a ochote k potrebám diecézy v rôznych pastoračných oblastiach. Počas duchovnej a intelektuálnej formácie majú kandidáti na kňazstvo v sebe objavovať schopnosti a možnosti pre prípad potreby aj v špeciálnej pastorácii. Či už ako nemocniční alebo školskí duchovní otcovia. Druhou témou bola potreba spoločenstva. Po tom ako sa zo seminaristov stanú kňazi, musia si uvedomovať, že každý kňaz potrebuje bratské spoločenstvo, a to spoločenstvo sa buduje už v seminári, spoločenstvo založené v prvom rade na vzťahu s Bohom a s bratmi, pripomenul trnavský arcibiskup.
 
Stretnutie s trnavským arcibiskupom na začiatku akademického roka bolo pre šestnásť trnavských bohoslovcov povzbudením, aby napredovali v úsilí čím viac sa podobať Ježišovi Kristovi, dobrému Pastierovi. Celkovo sa tento rok bude formovať dvadsaťjeden bohoslovcov za Trnavskú arcidiecézu. Šestnásť bohoslovcov je v bratislavskom seminári, dvaja študujú v Ríme, jeden v Győri a dvaja sú na pastoračnom ročníku.
 
TO ABU informoval Tomáš Kišoň
 
Slávnostným Veni Sancte bohoslovci otvorili nový akademický rok

Celkovo sa tento rok bude formovať dvadsaťjeden bohoslovcov za Trnavskú arcidiecézu. Šestnásť bohoslovcov je v bratislavskom seminári, dvaja študujú v Ríme, jeden v Győri a dvaja sú na pastoračnom ročníku. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY