Slávnostné Veni Sancte Trnavskej univerzity

Dnes popoludní slávila akademická obec Trnavskej univerzity Veni Sancte v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Slávnostnej svätej omši predsedal biskup Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy, spolu s ním koncelebroval emeritný biskup Mons. Dominik Tóth, Prof. Tadeusz Zasępa, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, P. ThLic. Miloš Lichner, SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave a iní kňazi pôsobiaci ako pedagógovia. Významným hosťom bol Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne. Na slávnosti Trnavskej univerzity, ktorá oslavuje 20. výročie svojej obnovenej činnosti, sa zúčastnili aj predstavitelia Vyššieho územného celku a mesta Trnava.

Mons. Ján Orosch na začiatku slávnosti všetkých srdečne privítal citujúc slová z časopisu Forum Scientiae et Sapientiae: „Ani moderné dejiny ľudstva, ani naše storočie sa nemôže zaobísť bez hodnotového hľadiska, ktorým je výrazne aj náboženská orientácia“, zakončiac slovami bl. Jána Pavla II.: „Milovaní bratia a sestry, vo vašej každodennej práci, ktorá je zo dňa na deň ťažšia, naliehavejšia, potrebnejšia pre evanjelizáciu, pre budúcnosť kultúry a kultúr, vás sprevádza moje povzbudenie a dôvera. Cirkev a svet potrebujú vaše svedectvo a vašu odbornosť, slobodne a zodpovedne vykonanú prácu na spáse Božích detí“.
 
Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Vladyka Cyril Vasiľ, SJ predniesol homíliu, v ktorej sa zo začiatku zameral na zhodnotenie života univerzity. Spomenul, že ako najhoršie vyznie to hodnotenie diela, ak o ňom niekto povie, že je bezduché. „Som však presvedčený, že Trnavská univerzita nikdy nebola, nie je a ani nebude bezduchá.“ Táto univerzita sa snaží vo všetkých študijných odboroch nadväzovať na bohatú kresťanskú a kultúrnu tradíciu. „Vari je to málo v tejto našej bezduchej dobe skrývajúcej sa za nálepku pragmatizmu? Vôbec nie.“
 
Ďalej vo svojej homílii podotkol, že ľudia v hĺbke svojho srdca túžia po Bohu. „Boží odlesk spoznávame zo stvorených vecí...“, cez svojho Syna sa nám Boh dáva spoznať v Duchu Svätom. Aj preto je toto slávnostné Veni Sancte, zvolávanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka.
 
Vladyka Cyril Vasiľ, SJ opísal i svoj osobný vzťah k Trnavskej univerzite. Táto univerzita je aj moja, „vážim si ju ako kresťan (lebo sa hlási ku kresťanským koreňom nepopierajúc svoje sekulárne zameranie), ako gréckokatolík (lebo šíri poznanie kresťanského východu doma i v zahraničí), ako Slovák a ako jezuita (Tu som začínal, tu som sa stal profesorom.). Všetky tieto dôvody ma vedú k tomu, že som tu s Vami a stojím pred Vami.“
 
Univerzita je obrovským prínosom pri budovaní kultúry, pretože filozofia napomáha aj kultúre duše. „Bez kultúry pôsobíme bezducho, práve preto sme tu, aby sme prosili o prebývanie Ducha v nás“, zakončil svoju homíliu sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
 
Na záver slávnostnej svätej omše sa biskup - apoštolský administrátor „sede vacante“ Mons. Ján Orosch poďakoval Vladykovi Cyrilovi Vasiľovi, SJ tak za jeho hlboké slová, ktorými sa prítomným prihovoril, ako i za jeho prítomnosť na tejto slávnosti, čím sa upevňuje „naša láska k Cirkvi a k jej viditeľnej hlave, Svätému Otcovi.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Slávnostné Veni Sancte Trnavskej univerzity

Katedrála sv. Jána Krstiteľa bola vždy aj centrom univerzitného života v Trnave. (foto: archív ABÚ)

NOVINKY