Diecézny synodálny tím Trnavskej arcidiecézy mal prvé stretnutie

TRNAVA 20. novembra 2021 - Skompletizovaný Diecézny synodálny tím Trnavskej arcidiecézy v piatok 19. novembra popoludní absolvoval svoje prvé stretnutie v priestoroch Arcibiskupského úradu.

Koordinátor synodálneho procesu, v Trnavskej arcidiecéze je ním poverený kancelár arcibiskupskej kúrie Dušan Kolenčík, sa spolu s dvanástimi členmi tímu, ktorí zastupujú rôzne stavy, služby a spoločenstvá v Trnavskej arcidiecéze, zamýšľal nad významom zvolanej Synody o synodalite pre Katolícku cirkev žijúcu v súčasnosti vo svete. Spoločne rozobrali dostupné možnosti, ako čo najlepšie zareagovať na pozvanie Svätého Otca Františka, ktoré adresoval celej Cirkvi a aké kroky urobiť v zjednotení s Duchom Svätým, aby sa aj v Trnavskej arcidiecéze zaangažovalo čo najviac členov Božieho ľudu a nadchli sa pre kráčanie synodálnou cestou, ktorá bola na diecéznej úrovni otvorená v nedeľu 17. októbra.
 
V Trnavskej arcidiecéze bol len nedávno skompletizovaný Diecézny synodálny tím, ktorý sa púšťa do práce na synodálnej ceste v tejto Partikulárnej cirkvi. Pozvanie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha do tejto služby prijali: pre komunity v školstve - riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vsdp. Ján Polák, pre rehoľné komunity a komunity katechétov - metodička sr. Barbara Šranková FMA, pre cirkevné spoločenstvá a mládež - riaditeľ Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy vdp. Juraj Schindler, pre komunity kňazov a farnosti - dekan Seredského dekanátu vsdp. kanonik Ján Hallon, pre cirkevné spoločenstvá a mládež na juhu Trnavskej arcidiecézy - trvalý diakon dp. Csaba Olgyay, pre komunity v zdravotníctve - biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu vsdp. Rudolf Kopinec, pre komunity vo väzniciach - pedagóg p. Michal Libant, pre komunity ľudí na okraji spoločnosti - farár v Jaslovských Bohuniciach vdp. Marián Vivodík, pre komunity medzi zdravotne postihnutými - p. Michaela Veselská, pre rodinné spoločenstvá - manželia Mištinoví a pre komunity ľudí žijúcich v chudobe a seniorov - riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity p. Miroslav Dzurech.
 
Pri ďalších stretnutiach, či už osobných alebo online, si bude Diecézny synodálny tím Trnavskej arcidiecézy prehlbovať ďalšie otázky a odpovede k spoločnému kráčaniu synodálnou cestou. Medzitým už členovia Diecézneho synodálneho tímu môžu oslovovať ďalších ľudí v komunitách, ktoré zastupujú a pozývať ich k účasti na tomto spoločnom kráčaní.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Diecézny synodálny tím Trnavskej arcidiecézy mal prvé stretnutie

Skompletizovaný Diecézny synodálny tím Trnavskej arcidiecézy v piatok 19. novembra zorganizoval svoje prvé stretnutie v priestoroch Arcibiskupského úradu. (Foto: Igor Miština)

SPRÁVY

 

NOVINKY