Školskí dekani Trnavskej arcidiecézy sa stretli

V stredu 20. februára dopoludnia sa na Arcibiskupskom úrade stretli školskí dekani Trnavskej arcidiecézy pod vedením biskupského vikára pre katechizáciu a školstvo Ladislava Tótha.

Hosťom stretnutia bol tajomník Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS Evžen Valovič, ktorý prítomných školských dekanov poinformoval o aktuálnom dianí v oblasti školskej a farskej katechézy, o časovej dotácii na predmete náboženská výchova a o zmenách v Katolíckom pedagogickom a katechetickom centre.
 
Školskí dekani Trnavskej arcidiecézy sa ďalej zaoberali otázkou tvorby nových učebníc náboženskej výchovy, kontinuitou učiva v jednotlivých ročníkoch, biblickou olympiádou a jej organizačnou stránkou ako aj výtvarnou súťažou „Biblia očami detí“.
 
Dôležité miesto zaujala duchovná formácia katechétov a jej realizácia aj prostredníctvom duchovných cvičení, ktoré sa budú tento rok organizovať od 11. do 14. júla v exercičnom dome pátrov jezuitov v Piešťanoch.
 
Pracovné stretnutie uzavreli prezentáciou web-stránky www.dkutrnava.sk ako aj noviniek v oblasti katechetických pomôcok.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Školskí dekani Trnavskej arcidiecézy sa stretli

Pracovné stretnutie školských dekanov

NOVINKY