Školské sestry de Notre Dame oslávili päťdesiatku služby v Trnave

TRNAVA 27. augusta 2019 - Tento rok si trnavská komunita Školských sestier de Notre Dame pripomenula 50 rokov od svojho založenia.

Dňa 16. augusta 1969 prišli prvé sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame na Biskupský úrad do Trnavy. Pri tejto príležitosti sestry pripravili v sobotu 24. augusta program, ktorým si pripomenuli a oslávili toto vzácne výročie. Program začali popoludňajšou slávnostnou svätou omšou v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Homíliu predniesol emeritný arcibiskup Ján Sokol. Po postkomúnii mala príhovor súčasná predstavená Trnavskej komunity školských sestier de Notre Dame sr. Noemi Ondreková, ŠSND. V ňom urobila ucelený exkurz do histórie komunity v Trnave. Hostia boli pozvaní i na prehliadku kláštora sestier a na následné agapé, ktoré sa nieslo v atmosfére milých spomienok a radostnej prítomnosti.
 
TO ABU informovala sr. Noemi Ondreková, ŠSND
 
Školské sestry de Notre Dame oslávili päťdesiatku služby v Trnave

Pri príležitosti 50. výročia príchodu do služby na Biskupskom a neskôr Arcibiskupskom úrade v Trnave Školské sestry de Notre Dame pripravili v sobotu 24. augusta 2019 program, ktorým si pripomenuli a oslávili toto vzácne výročie. (Foto: sr. Zdenka Hnidková, ŠSND)

SPRÁVY

 

NOVINKY