Školské sestry de Notre Dame mali slávnosť večných sľubov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 15. augusta 2019 - Školské sestry de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom prežili na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vzácnu slávnosť. Vo farskom kostole zložila sr. Mária Alica Hornáčková večné sľuby pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej rehole.

Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. V homílii povzbudil sestry k plnšiemu nasledovaniu Krista a ocenil prínos ich služby pre farnosť i spoločnosť. Prítomné boli sestry zo slovenskej i českej provincie a mladí ľudia, ktorí spevom umocnili dôstojnosť svätej omše.
 
Školské sestry de Notre Dame sa venujú výchove a vyučovaniu detí a mládeže nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Snažia sa plniť odkaz svojich zakladateľov – sv. Petra Fouriera, bl. Alexie le Clerc a pátra Gabriel Schneidra.
 
TO ABU informovala sr. Auxilia Matlová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Školské sestry de Notre Dame mali slávnosť večných sľubov

Vo farskom kostole zložila sr. Mária Alica Hornáčková večné sľuby pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej rehole. (Foto: Sr. Dominika Olejková)

NOVINKY