Škola sv. Jozefa v Hlohovci oslávila tridsať rokov od založenia

HLOHOVEC 28. septembra 2022 - Štvrtok 21. septembra bol pre Základnú školu sv. Jozefa v Hlohovci slávnostný a spomienkový zároveň: škola si pripomenula tridsať rokov od založenia a úspešného fungovania.

Ráno privítala hostí v priestoroch školy pani zástupkyňa Jana Kollárová a pozvala ich na prehliadku priestorov budovy, ktorá sa za posledné roky premenila - predovšetkým podľa slov bývalých zamestnancov školy a zakladajúcej pani riaditeľky - na nepoznanie. Práve oni si spomínali na dosť jednoduché vybavenie školy v jej začiatkoch, niektoré učebne ani nespoznávali. Ich radosťou však bolo, že duch nadšenia a spoločenstva v škole ostal až doteraz.
 
Pýchou školy sú nielen vymaľované priestory a nové podlahy, ale napríklad aj knižnica s oddychovou zónou, ako aj kaplnka školy v centrálnom priestore na poschodí. Oslava pokračovala slávením svätej omše vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci za prítomnosti generálneho vikára Mons. Petra Šimka, ktorý pôvodne slúžil vo farnosti ako kaplán, ako aj riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu vdp. Jána Poláka, dekana farnosti vdp. Jozefa Schwarza, školského dekana vdp. Patrika Bacigála, predchádzajúceho dekana farnosti vdp. Mareka Jesenáka, primátora mesta, poslancov a ostatných hostí, učiteľov a žiakov.
 
Mons. Peter Šimko v kázni pripomenul, že okrem rôznych škôl sme všetci prešli školou rodiny, kde sme sa naučili tie najdôležitejšie veci. Aj Ježiš sa cítil prirodzene doma, kde veľa komunikoval a kládol otázky Jozefovi a Márii. Ak sa stal potom vyhľadávaným učiteľom, mal určite dobrý vzor aj vo svätom Jozefovi, patrónovi školy. Práve preto sa cítil aj v chrámovej škole, o ktorej hovorilo evanjelium svätej omše, prirodzene. Každá rodina a každá škola preto majú za úlohu naučiť sa dobre komunikovať - práve takýmto spôsobom sa totiž vytvára spoločenstvo a prijatie. Generálny vikár Peter Šimko ďakoval učiteľom za všetko, čo robia pre deti v škole, aj keď niekedy to s vyučovaním či deťmi vyzerá ako kríž - no nesmú zabúdať, že za ním je vzkriesenie. Po záverečnom poďakovaní a požehnaní zaznela hymna školy, svätú omšu spevom sprevádzal školský zbor. Program slávnosti pokračoval v mestskom divadle kultúrnym programom.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Škola sv. Jozefa v Hlohovci oslávila tridsať rokov od založenia

Oslava pokračovala slávením svätej omše vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Hlohovci. Jej hlavným celebrantom bol generálny vikár Mons. Peter Šimko, ktorý pôvodne slúžil vo farnosti ako kaplán. (Foto: Morees Gaggi)

NOVINKY