"Škola blahoslavenej Laury" oslávila 20-tku

Oslavy 20. výročia vzniku Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave začali dnes dopoludnia slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, biskup-apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy, spolu s ním koncelebrovali Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, dp. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, dp. Ľuboš Hašan, školský dekan Trnavského dekanátu, dp. Ján Vido, ekonóm Trnavskej arcidiecézy a dp. Milan Červeňanský, osobný sekretár apoštolského administrátora.

Prítomným sa na začiatku sv. omše prihovoril hlavný celebrant, Mons. Ján Orosch, ktorý pripomenul dôvod dnešného stretnutia v trnavskej katedrále, teda výročie vzniku „Školy bl. Laury“. Ďalej pokračoval: „Neustále sme svedkami opakujúcej sa kritiky dospelých, zvlášť starších ľudí na účet mládeže... ale tiež sa dnes veľmi často stretávame s fenoménom, že nie rodičia, ale deti privádzajú k Bohu svojich rodičov, ako tomu bolo aj v prípade bl. Laury Vicuňovej. Ona svoj život obetovala za to, aby pomohla k premene života svojej nešťastnej matke žijúcej v hriešnom zväzku. Jej matka nedokázala nabrať odvahu a silu k takémuto kroku. Dokázala to až vtedy, keď ju o to Laura prosila na smrteľnej posteli. Prečo mala Laura takúto silu? To preto, lebo sa pridŕžala štyroch hlavných zásad:
1. Považovala svoj život za veľký Boží dar.
2. Pochopila, že rodičia majú svoje deti vychovávať vo sviatostnom manželskom zväzku a majú uzatvárať manželstvo z úprimnej lásky a nie z materiálnych a sebeckých dôvodov.
3. Rodičia majú obdarovávať deti životom plným lásky, nežnosti a porozumenia.
4. Každý človek je pozvaný ku svätosti.“
 
Mons. Orosch svoj úvodný príhovor zakončil výzvou: „Žijeme v dobe, keď mnohým slová ako mravná čistota, katolícke vnímanie manželstva... už nič nehovoria. Preto máme aj v našej spoločnosti toľko rozpadnutých manželstiev, nešťastných rodín, sirôt žijúcich rodičov. Táto „Škola bl. Laury“ chce dopomôcť k tomu, aby sme prispeli ku zmene k lepšiemu... milé dievčatá, aby ste sa s Božou pomocou raz stali šťastnými a milujúcimi manželkami a matkami, ktoré sa už teraz pripravujú na toto krásne poslanie čnostným, svedomitým a čistým životom.“
 
Homíliu predniesol emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Rozobral v nej dnešný úryvok z Evanjelia, ktoré cituje Ježišove slová o tom, ako neprišiel priniesť pokoj, ale oheň vrhnúť na túto zem. „Aký oheň? Spaľujúci? Zničujúci? Nie, oheň lásky. Pretože On mal takú veľkú lásku k nám, že ju sprítomňuje každý deň v obete kríža počas každej sv. omše.“
 
Biskup Tóth zdôraznil mladým študentkám „Školy bl. Laury“, aby ďakovali, že sú v tejto škole, ktorá ich vedie krok za krokom ku Kristovi. Ako ďalej zdôraznil, „dnes už nestačí iba povedať «ja verím», ale za túto vieru treba byť zapálený... Začali sme Rok viery a v ňom chceme zveľadiť svoju vieru, aby sme nielen jednoducho povedali «verím», ale s pohanským stotníkom dokázali pokorne pridať «nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie». Táto pokora dnes chýba... koľko len médiá útočia na Cirkev; takí, ktorí sa považujú za kresťanov, búria sa proti rozhodnutiu Svätého Otca. Toto nie je viera. Ale naša viera nech je ako viera Božej Matky. Ona nerozumela Božej vôli, ale ju v pokore prijala.“
 
Emeritný biskup Mons. Dominik Tóth zakončil homíliu výzvou, aby sa viera prejavovala v každodennom živote každého jedného z nás. „Chlapci a dievčatá, cesta viery je dobre sa pripravovať na sviatosť manželstva, vytrvalo a čisto, s modlitbou a to je prameň všetkej radosti a budúceho šťastia.“
 
Na záver slávnostnej svätej omše bolo už po deviaty raz odovzdané ocenenie „Ruža sv. Alžbety“ za zásluhy v šírení misijných a sociálnych diel. Tento rok bola ocenením poctená riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury a Arcibiskupského gymnázia Pavla Jantauscha, PhDr. Mária Marková, PhD.
 
Slávnosť po svätej omši pokračovala akademickým programom v priestoroch budovy Marianum.
 
facebook sharing button Zdieľaj
"Škola blahoslavenej Laury" oslávila 20-tku

NOVINKY