Skauti priniesli Betlehemské svetlo. Prevzal ho trnavský arcibiskup Ján Orosch

TRNAVA 19. decembra 2022 - Dnes predpoludním sa v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža dala vnímať atmosféra chudobnej betlehemskej maštale. Do kaplnky zavítali skauti so vzácnym darom - najznámejším svetlom na celom svete. Betlehemské svetlo z miesta narodenia Spasiteľa ľudstva Ježiša Krista z ich rúk prevzal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V rukách mladých ľudí doputovalo na Arcibiskupský úrad v Trnave opäť po roku svetlo z Betlehema. Do sídla hlavy Trnavskej arcidiecézy ho priniesla skupina skautov, ktorá pozostávala z členov Slovenského skautingu, Skautského zboru Jána Pavla II. v Trnave, Skautského zboru sv. Filipa Neriho v Trnave, Federácie skautov Európy a nechýbali ani reprezentanti skautingu zo Združenia skautov maďarskej národnosti.
 
Už tradične sa trnavský arcibiskup Ján Orosch obrátil na prítomných skautov krátkym príhovorom, v ktorom poukázal na zmysel svetla v živote človeka. Skautom pripomenul vzácnosť chvíle, že mohli prísť do tejto kaplnky. Takto sa do jej histórie zapíše nielen to, že je bohatá na krásne fresky, ale že ju ozdobila aj prítomnosť mladých ľudí, ktorí sú členmi skautského hnutia.
 
Potom už nastal moment, keď dve skautky odovzdali hlave Trnavskej arcidiecézy, arcibiskupovi Jánovi Oroschovi svetlo z Betlehema zapálením sviece vo veľkom lampáši, pripravenom pred oltárom kaplnky. Po odovzdaní Betlehemského svetla a záverečnom požehnaní prijali skauti pozvanie trnavského arcibiskupa Jána Oroscha k stolu v priestoroch veľkej jedálne Arcibiskupského úradu, kde prebehlo neformálne priateľské posedenie.
 
Po prvý raz prevzali slovenskí skauti Betlehemské svetlo od rakúskych v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Toto najznámejšie svetlo už tradične odpaľujú na ekumenickej slávnosti vo Viedni, kam ho z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme prinesie Dieťa svetla - rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Táto predvianočná tradícia nosenia Betlehemského svetla - symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje - má teda na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Skauti priniesli Betlehemské svetlo. Prevzal ho trnavský arcibiskup Ján Orosch

Potom už nastal moment, keď dve skautky odovzdali hlave Trnavskej arcidiecézy, arcibiskupovi Jánovi Oroschovi svetlo z Betlehema zapálením sviece vo veľkom lampáši, pripravenom pred oltárom kaplnky. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY