Seminaristi zo štvrtého ročníka kňazského seminára v Nitre zavítali do Hlohovca

HLOHOVEC 5. decembra 2023 - Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra zavítali do farnosti Hlohovec seminaristi zo 4. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Medzi nimi boli seminaristi z Bratislavskej, Trnavskej, Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej diecézy a z diecézy v Rumunsku. Hlavným celebrantom farskej svätej omše bol rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň, koncelebroval prefekt kňazského seminára Peter Pajerský a dekan Jozef Schwarz.

Na začiatku svätej omše sa požehnali adventné vence. Kazateľ Mons. Dragúň vo svojej kázni hovoril o príležitosti prebúdzať v sebe nádej v období Adventu. Potrebujeme obnoviť v sebe nádej v kontexte všetkého, čo prežívame. Pán Ježiš nám hovorí, že túto nádej máme v sebe prebúdzať cez bedlivosť. Opakoval slová „Bdejte“, lebo sú to slová aj pre nás všetkých, uviedol. Je to výzva k pripravenosti, k očakávaniu, mladí by povedali, že je to ako byť stále online. Čo znamená bdieť? Bdenie je hľadanie Boha, hľadanie srdcom usilovne a túžobne, vo všetkom, čo ma teší i zarmucuje. Na záver svätej omše sa dekan poďakoval seminaristom za ich službu a obom kňazom za ich čas zavítať do Hlohovca.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Seminaristi zo štvrtého ročníka kňazského seminára v Nitre zavítali do Hlohovca

Do farnosti Hlohovec zavítali seminaristi Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Medzi nimi seminaristi z Bratislavskej, Trnavskej, Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej diecézy a z Rumunska. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY