Sekretár Kongregácie pre klerikov sa stretol s biskupmi

Vo štvrtok, 24. októbra 2019 sa sekretár Kongregácie pre klerikov (sekcia pre semináre) arcibiskup Mons. Jorge Carlos Patron Wong, ktorý je v týchto dňoch na návšteve Slovenska, zišiel sa so slovenskými biskupmi v Badíne, aby diskutoval o aktuálnych otázkach pastorácie povolaní a formácie v kňazských seminároch. Stretnutia sa zúčastnil aj Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Mons. Wong slávil v Kaplnke sv. Františka Xaverského v Badíne svätú omšu s kňazmi a diakonmi zo všetkých slovenských diecéz. Po svätej omši nasledovala jeho prednáška arcibiskupa. V ďalšom programe sa stretol s predstavenými kňazských seminárov zo Slovenska.
 
(Zdroj: TK KBS, foto: Bystrík Repka)
 
Sekretár Kongregácie pre klerikov sa stretol s biskupmi

SPRÁVY

 

NOVINKY