Sekretár Apoštolskej nunciatúry sa rozlúčil aj v Trnave

TRNAVA 21. júla 2019 - Sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Mons. Giuseppe Quirighetti po svojej trojročnej diplomatickej misii na Slovensku odchádza na zastupiteľský úrad Svätej stolice v inej krajine na opačnom konci sveta. V piatok 12. júla sa prišiel rozlúčiť aj do najstaršieho kráľovského mesta na území súčasného Slovenska.

Na Arcibiskupskom úrade v Trnave prijal apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Giacoma Guida Ottonella spolu so sekretárom Apoštolskej nunciatúry Mons. Giuseppem Quirighettim, ktorý po troch rokoch diplomatickej služby v Slovenskej republike odchádza na zastupiteľský úrad Svätej stolice v inej krajine, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pri tomto stretnutí ho doprevádzal emeritný arcibiskup Mons Ján Sokol a niektorí kňazi Trnavskej arcibiskupskej kúrie.
 
Pri rozlúčkovom stretnutí trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch poďakoval sekretárovi Mons. Giuseppemu Quirighettimu za jeho službu tunajšej Katolíckej cirkvi v uplynulých troch rokoch. Trnavský arcibiskup odovzdal sekretárovi Apoštolskej nunciatúry dar v podobe ikony s vyobrazením Trnavskej Panny Márie, ktorý mu má pripomínať starobylé biskupské mesto Trnavu, kam v rokoch služby na Slovensku často chodieval. Odchádzajúci sekretár Apoštolskej nunciatúry sa takisto poďakoval arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi za láskavé prijatie, ktorého sa v Trnave vždy dostalo tak apoštolskému nunciovi ako aj jemu samému.
 
Sekretár Apoštolskej nunciatúry sa rozlúčil aj v Trnave

Krátky fototermín trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a kňazov Trnavskej arcibiskupskej kúrie so vzácnymi hosťami. (Foto: archív ABÚ TT)

SPRÁVY

 

NOVINKY