Sedemdesiatu ôsmu Trnavskú novénu otvorili úvodnou svätou omšou

TRNAVA 14. novembra 2021 - V sobotu 13. novembra sa začala tradičná Trnavská novéna. Opäť po roku ju úvodnou hlavnou svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave otvorili po sedemdesiaty ôsmy krát, pretože uplynulo už 77 rokov od slávenia úplne prvej Novény v tej forme, ako ju poznáme dnes. Na jej začiatku vybraní kňazi preniesli z bočnej mariánskej kaplnky na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými tragédiami.

„Sv. Jozef - orodovník, opora a sprievodca v ťažkých chvíľach.“ Toto motto nám našepkáva, že Trnavská novéna 2021 je tematicky spätá s s mimoriadnym Rokom sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojom príhovore na začiatku svätej omše zosumarizoval 77-ročnú históriu Trnavskej novény, ktorá je v posledných dvoch rokoch oklieštená, čo sa týka počtu veriacich, prítomných na svätých omšiach v bazilike, z dôvodu šíriacej sa pandémie. Avšak, ako povedal, nebezpečnejší ako mor v podobe choroby Covid-19 je práve morálny mor, ktorý nahlodáva vzťahy v ľudskej spoločnosti. „Myslím si, že by sa dalo prirovnať ku Covidu-19 aj naše prežívanie morálnej pandémie, ničiacej ľudské životy umelými potratmi. Opäť sme boli svedkami toho, že jeden jediný hlas spôsobil neprijatie zákona, ktorý by bol ľudskejší, kresťanskejší. Ďalej je to hrozná epidémia eutanázie, alkoholizmu, drog, sofistikované rozkladanie tradičných rodín a náhrada, ktorá je nielen pre nás kresťanov katolíkov, ale pre všetkých normálne zmýšľajúcich a cítiacich ľudí neprijateľná,“ podotkol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Hlavným celebrantom a kazateľom úvodnej hlavnej svätej omše bol rožňavský sídelný biskup Stanislav Stolárik. Spolu s ním slávili Eucharistiu trnavský arcibiskup Ján Orosch a viacerí kňazi zo Slovenska.
 
V úvodnej homílii tohtoročnej Novény k Trnavskej Panne Márii slávnostný kazateľ, rožňavský biskup Stanislav Stolárik rozvíjal tému „Svätý Jozef - muž viery“. Homíliu začal citovaním slov Svätého Otca Františka, ktorý sa snažil charakterizovať vieru sv. Jozefa nasledovne: „Duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania.“ „...prijať aj to, čo sme si nezvolili.“ „Nesmieme si nikdy myslieť, že veriť, znamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Viera, ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, akú vidíme u Jozefa. On nehľadal nejaké rýchle riešenia, ale čelil realite „s otvorenými očami“, prijímajúc osobnú zodpovednosť...“ Pod zorným uhlom týchto slov kazateľ previedol veriacich v Bazilike sv. Mikuláša, ale i tých pri televíznych a rozhlasových prijímačoch, postojom viery sv. Jozefa v najdôležitejších chvíľach jeho života, keď musel urobiť veľmi ťažké, ale o to vzácnejšie rozhodnutia.
 
V závere svojej homílie slávnostný kazateľ všetky tieto medzníky života Pestúna Ježiša Krista zhrnul a veriacim ponúkol stručnú charakteristiku sv. Jozefa. Sv. Jozef prijal Boží plán v hlbokej pokore a pohotovosti a vzdal sa všetkých svojich plánov a ambícií. Zároveň je pre nás veľkým učiteľom ako milovať Ježiša a Máriu vo svojom živote. Podľa slov Svätého Otca Františka sv. Jozef nešiel životom cestou neustáleho „prečo?“ – ale cestou plnej dôvery Bohu a prijímania jeho rozhodnutí. Nehľadal ľahké, rýchle, uspokojivé riešenia, ale v osobnej zodpovednosti prijal čo si nezvolil, ale k čomu ho povolal Boh. To sa podarí každému, ak bude stáť pred Pánom v pokornej otvorenosti. Nasledovať príklad sv. Jozefa pomôže každému z nás odhaliť svoje miesto v Božom pláne a naplniť Božiu vôľu. Tak ako Boh rátal vo svojom pláne so sv. Jozefom, ráta aj s každým z nás, aj keď každému bude zverená iná úloha. Naša odpoveď bude tiež prejavom našej viery a dôvery Bohu,“ zakončil rožňavský biskup Stanislav Stolárik svoju homíliu.
 
Svätú omšu prvého dňa sedemdesiatej ôsmej Trnavskej novény ukončili spevom piesne „Matka Božia Trnavská“. Za jej spevu opustil hlavný celebrant s koncelebrujúcimi kňazmi priestor presbytéria baziliky a odobrali sa do blízkej farskej budovy. Veriaci, ktorí boli prítomní v Bazilike sv. Mikuláša, po skončení svätej omše zostávali v tichej modlitbe na kolenách pred milostivým obrazom Panny Márie.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Sedemdesiatu ôsmu Trnavskú novénu otvorili úvodnou svätou omšou

V úvodnej homílii tohtoročnej Novény k Trnavskej Panne Márii slávnostný kazateľ, rožňavský biskup Stanislav Stolárik rozvíjal tému „Svätý Jozef - muž viery“. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY