Sedem kľúčových zásad kardinála Dolana pre synodálny proces

USA 21. októbra 2021 - Na potrebu dodržiavať nemenné princípy v synodálnom procese, ktorý sa začal minulú nedeľu, upozornil arcibiskup New Yorku, kardinál Timothy Dolan. Arcibiskup americkej metropoly poukázal na to, že pápež František chce, aby sme sa k nemu „pripojili v modlitbe, počúvaní, rozlišovaní, skúmaní seba samého a spoločenstva Cirkvi, aby sme zistili, či sme skutočne na ceste, ktorú Ježiš určil svojej Cirkvi,“ povedal. Zároveň kardinál Dolan neskrýva, že celkom nevie, čo je synodalita, o ktorej Svätý Otec často hovorí, ale, ako uviedol, možno sám pápež František zadal túto úlohu celej Cirkvi, aby bolo jasnejšie, čo by mala byť.

Arcibiskup z New Yorku zdôraznil, že Svätý Otec pripomenul isté jasné, podstatné prvky zamýšľané Ježišom, nemenné, hoci niekedy rozmazané a matné, v úžasnej dráme Cirkvi, ktorá trvá 2000 rokov. Potom vymenoval sedem kľúčových zásad:
 
1. Ústredné miesto Ducha Svätého
Kardinál Dolan zdôraznil, že si musíme byť vedomí toho, že „moc a vedenie Cirkvi pochádza od Ducha Svätého, nie od nás samých“.
 
2. Treba byť vo  svete, nie byť zo sveta
„Aj keď žijeme vo svete, nie sme zo sveta.“ Preto americký kardinál poukazuje na zásady, ktorými sa riadime, že pochádzajú z Evanjelia, zo zjavena a z celého učenia Cirkvi v priebehu storočí.
 
3. Posvätnosť ľudského života
Newyorský arcibiskup zdôraznil potrebu absolútneho rešpektovania princípu dôstojnosti každej ľudskej osoby a  posvätnosti každého ľudského života.
 
4. Ježiš sprevádza svoju Cirkev
Kardinál Dolan poznamenal, že Ježiš Kristus sprevádza hriešnych a slabých členov Cirkvi na ceste svetom spolu s Jeho Najsvätejšou Matkou.
 
5. Pomoc najbiednejším
Kardinál tiež zdôraznil, že na púti do nebeskej vlasti „musíme venovať osobitnú pozornosť tým, ktorí sú na okraji, najmä chorým, slabým, chudobným alebo tým, ktorí nedokážu držať krok s naším tempom“.
 
6. Modlitba a sviatosti
Arcibiskup z New Yorku pripomenul, že zdrojom nášho bohatstva je jedine viera, nádej, modlitba, sviatosti a Božia milosť. A že našimi jedinými nástrojmi konania vo svete sú milosrdenstvo, láska, radosť, veľkorysá služba a dobrý príklad, nie prísnosť, odsúdenie alebo pýcha.
 
7. Treba byť vernými katolíkmi
Kardinál Dolan poukázal na to, že to vlastne v skratke znamená synodalita. Sme verní katolíci. „Svätý Otec nás požiadal, aby sme mu pomohli, aby sa Cirkev vždy obrátila na tohto sprievodcu, ktorým je Ježiš Kristus, Dobrý Pastier“ - upozornil americký kardinál.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Sedem kľúčových zásad kardinála Dolana pre synodálny proces

Ilustračná snímka. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY